SCRISOARE – APEL

Acest document a fost difuzat la :

–         Partidul Democrat Liberal ;

–         Partidul Social Democrat;

–         Partidul Liberal;

–         Uniunea Democrată a Maghiarilor din România;

–         Partidul Conservator;

–         Uniunea Naţională pentru Progresul României;

–         Grupul Parlamentar al Minorităţilor Naţionale.

SCRISOARE  –  APEL  –

            Asociaţia Naţională a Cadrelor Militare în Rezervă şi în Retragere „Alexandru Ioan Cuza”, promotoare consecventă a civismului înaintat, în spiritul devizei sale „Patrie, Onoare, Demnitate”, în numele membrilor săi şi a peste 82.000 de pensionari militari proveniţi din activitate în Armata Română vă adresează rugămintea ca reprezentanţii Dumneavoastră în Parlamentul  României să abordeze cu deplină atenţie şi grijă problemele privind drepturile legitime şi interesele vitale ale importantului segment socio-profesional pe care îl reprezentăm – cadrele militare în rezervă şi în retragere, pensionari militari, Armata de rezervă a ţării .

Deşi am salutat adoptarea O.U.G. nr.1/2011, ea corectând unele măsuri legislative cu impact negativ asupra valorificării drepturilor de pensie cuvenite fostelor cadre militare active, nu a reuşit totuşi să înlăture toate nedreptăţile care preocupă cadrele militare în rezervă şi în retragere, fapt sesizat şi de puterea judecătorească prin controlul jurisdicţional exercitat în procesul aplicării legii, impunându-se îmbunătăţirea în continuare a prevederilor acesteia.

De aceea, pentru a da stabilitate sistemului de pensii cuvenite militarilor vă adresăm rugămintea de a accepta şi sprijini completarea şi corectarea O.U.G. nr.1/2011 cu amendamentele propuse de noi, aflate în dezbaterea Parlamentului României astfel :

1.- Art.1 al (4) să aibă următorul conţinut : „În cazul prevăzut la al. (1), pentru care cel mai târziu la data de 31 octombrie 2011 nu pot fi identificate veniturile realizate lunar, pentru anumite perioade, la stabilirea punctajului mediu anual se utilizează cuantumul soldei de grad şi al soldei de funcţie deţinute de militar în perioadele respective, conform datelor existente în Memoriul Personal sau în Fişa Personală a acestuia

2.- Art.5 al.(2) să aibă următorul conţinut : Al.(2) „Pensiile revizuite pe baza documentelor care atestă veniturile realizate şi a căror cuantumuri sunt mai mari

decât cele aflate în plată în luna decembrie 2010, rămân definitiv în plată conform deciziilor de revizuire

3. – Art.6 să fie completat cu un nou aliniat (3) având următoarea formulare : Al.(3) „ Pensiile revizuite pe baza documentelor care atestă veniturile realizate şi a căror cuantumuri sunt mai mici decât cele aflate în plată în luna decembrie 2010, rămân în plată în cuantumul pensiei din luna decembrie 2010”.

4.- Art.7 alin.(1) să aibă următorul conţinut : Se abrogă art.196 lit.r din Legea 263/2010 menţinând în vigoare prevederile referitoare la corelarea pensiilor militarilor cu soldele de grad sau de funcţie ale cadrelor militare active astfel cum sunt prevăzute în art.11 al.1 şi 2 din Legea 80/1995 privind Statutul cadrelor

militare.

Prin acceptarea acestor amendamente la actul normativ mai sus menţionat, în cuprinsul său astfel formulat se vor regăsi următoarele :

a/ Principiul neretroactivităţii legii civile statuat de Constituţia României (Art.15 al.2) şi de Codul Civil (Art.1).

b/ Principiul stabilităţii şi apărării proprietăţii cuantumului pensiei (cuantumul pensiei fiind un bun mobil transmis de stat în proprietatea pensionarilor prin decizia de pensionare, recalculare sau revizuire) apărat de Constituţia României (Art.47 al.2, Art.44 al.1,2 şi 8).

c/ Principiul prin care Armata este subordonată exclusiv voinţei poporului, prevăzut de Constituţia României (Art.118 al.1).

Toate acestea sunt de natură să dovedească faptul că sistemul legislativ românesc respectă  principiile de drept consacrate de Legea fundamentală  a ţării şi că admiteţi însemnătatea socio-profesională a segmentului pe care îl reprezentăm – corpul cadrelor militare în rezervă şi în retragere, acordându-i drepturile necesare unui trai decent.

Având încredere în înţelepciunea  reprezentanţilor  Partidului Dumneavoastră în Parlamentul României, aşteptăm ca  O.U.G. nr.1/2011 să fie corectată şi completată în sensul propus.

În încheiere,  vă urăm succes deplin în realizarea răspunderilor asumate şi în activitatea pe care o desfăşuraţi.

 PREŞEDINTELE A.N.C.M.R.R.”Alexandru Ioan Cuza”

General (r)   prof.univ.dr. Mihai ILIESCU

 

Pentru conformitate

Secretar General  ANCMRR

General de brigadă (r)   Şerban Radu DAN

 

 

 

 

Previous Article
Next Article