Asociaţia Naţională a Cadrelor Militare în Rezervă şi în Retragere „Alexandru Ioan Cuza”

Continuatoarea nobilelor tradiții ale structurilor asociative ale cadrelor militare în rezervă şi în retragere atestate legal din 1925, precum şi moştenitoarea patrimoniului deţinut de acestea.
Asociaţia Naţională a Cadrelor Militare în Rezervă şi în Retragere (A.N.C.M.R.R.) este persoană juridică de drept privat, de utilitate publică, independentă democratică, apolitică, nonprofit şi deschisă.
Deviza Asociaţiei: ,,PATRIE, ONOARE, DEMNITATE’’.
        Sediul: Palatul Cercului Militar Naţional Str, Constantin Mille nr.1 Sector 1 Bucureşti.
Tel. 0213133101; tel/fax. 0213130550
STAR 1004438
E-mail :    – ancmrrcentral@yahoo.com
A.N.C.M.R.R. este o structură asociativă, constituită prin liberul consimţămînt al cadrelor militare în rezervă şi în retragere, provenite din Ministerul Apărării Naţionale.
A.N.C.M.R.R. are structuri în toate cele 41 judeţe ale ţării şi în sectoarele Capitalei. Asociaţia funcţionează sub înaltul patronaj al preşedintelui României, în calitatea sa de comandant al Forţelor Armate şi sub patronajul Ministerului Apărării Naţionale, ministrul fiind Preşedinte de Onoare al A.N.C.M.R.R. Asociaţia nu este angajată politic şi nu desfăşoară activităţi în favoarea sau defavoarea vreunui partid sau organizaţie politică. Poate însă solicita sprijinul acestora în iniţierea, susţinerea sau promovarea unor legi şi acte normative ce vizează protecţia socială a cadrelor militare în rezervă şi în retragere.
           Începând cu anul 2021, A.N.C.M.R.R. „Alexandru Ioan Cuza” a devenit membră cu drepturi depline a Confederației Interaliate a Ofițerilor Medici în Rezervă – CIOMR și a Uniunii Asociațiilor Ofițerilor în Rezervă din Europa Centrală – Inițiativa GAMINGER. Ambele structuri asociative de factură internațională se află sub egida NATO.
     Scopul Asociatiei.
Reprezintă şi apără drepturile cadrelor militare în rezervă şi în retragere, ale familiilor acestora, în relaţiile cu M.Ap.N., cu celelalte autorităţi şi instituţii publice, centrale şi locale, precum şi cu organizaţii similare din ţară şi străinătate. În spiritul devizei asumate, realizează cerinţele cultivării patriotismului, înfăptuirii aspiraţiilor membrilor săi în domeniul militar şi de protecţie socială.