Prezentarea ANCMRR

Ce este A.N.C.M.R.R.?

           A.N.C.M.R.R. este o structură asociativă, constituită prin liberul consimţămînt al cadrelor militare în rezervă şi în retragere, provenite din Ministerul Apărării Naţionale.
A.N.C.M.R.R. are structuri în toate cele 41 judeţe ale ţării şi în sectoarele Capitalei. Asociaţia funcţionează sub înaltul patronaj al preşedintelui României, în calitatea sa de comandant al Forţelor Armate şi sub patronajul Ministerului Apărării Naţionale, ministrul fiind Preşedinte de Onoare al A.N.C.M.R.R. Asociaţia nu este angajată politic şi nu desfăşoară activităţi în favoarea sau defavoarea vreunui partid sau organizaţie politică. Poate însă solicita sprijinul acestora în iniţierea, susţinerea sau promovarea unor legi şi acte normative ce vizează protecţia socială a cadrelor militare în rezervă şi în retragere.
         Începând cu anul 2021, A.N.C.M.R.R. „Alexandru Ioan Cuza” a devenit membră cu drepturi depline a Confederației Interaliate a Ofițerilor Medici în Rezervă – CIOMR și a Uniunii Asociațiilor Ofițerilor în Rezervă din Europa Centrală – Inițiativa GAMINGER. Ambele structuri asociative de factură internațională se află sub egida NATO.

Scopul Asociatiei.
          Reprezintă şi apără drepturile cadrelor militare în rezervă şi în retragere, ale familiilor acestora, în relaţiile cu M.Ap.N., cu celelalte autorităţi şi instituţii publice, centrale şi locale, precum şi cu organizaţii similare din ţară şi străinătate. În spiritul devizei asumate, realizează cerinţele cultivării patriotismului, înfăptuirii aspiraţiilor membrilor săi în domeniul militar şi de protecţie socială.

Obiectivele Asociatiei:
– Acţionează permanent, cu sprijinul moral, material şi financiar al Ministerului Apărării Naţionale şi al altor instituţii abilitate, pentru îmbunătăţirea protecţiei sociale a cadrelor militare în rezervă şi în retragere, precum şi a familiilor acestora ;
– Acordă consultanţă juridică membrilor Asociaţiei în probleme ce privesc drepturile şi obligaţiile cetăţeneşti ale acestora;
– Promovează acţiuni specifice, rezultate din calitatea de persoană juridică şi de utilitate publică;
– Cultivă valorile civice ale statului de drept, contribuie la dezvoltarea relaţiilor armatei active şi în rezervă cu societatea civilă şi sprijină acţiunile comunităţilor locale;
– Ţine o strînsă legătură cu structurile centrale şi teritoriale ale Ministerului Apărării Naţionale şi cultivă sentimentele de corp şi camaraderie dintre cadrele militare în rezervă şi în retragere şi cadrele militare aflate în activitate;

– Promovează valorile fundamentale ale democraţiei, interesele şi simbolurile naţionale ale României.

– Contribuie la cultivarea tradiţiilor poporului şi armatei, la promovarea imaginii armatei în societatea românească şi la dezvoltarea ştiinţei şi artei militare româneşti ; Contribuie la cultivarea trecutului glorios – naţional şi militar al poporului român – la comemorarea evenimentelor şi personalităţilor istorice ale României şi armatei sale;
– Participă la educarea tineretului în spiritul dragostei faţă de patrie, de trecutul glorios al poporulu iromân şi detradiţiile armatei;
– Sprijină acţiunile de întreţinere a cimitirelor (parceleleor) militare şi de constituire a altora noi;
– Promovează şi participă la organizarea şi desfăşurarea unor acţiuni cultural-educative, sportive şi de agrement;
– Contribuie la respectarea şi apărarea, de către membrii asociaţiei, a onoarei şi demnităţii militare ş icivice;

– Respectă cerinţele ordinii şi disciplinei specifice instituţiei militare, normele de păstrarea ordinii  publice şi bunelor moravuri;
– Promovează imaginea reală a acţiunilor Asociaţiei, viaţa cadrelor militare în rezervă şi în retragere în societatea românească, printr-o comunicare permanentă cu mass-media.
– Realizează şi dezvoltă relaţiile de colaborare cu asociaţiile similare din ţară şi din străinătate, cu foruri internaţionale de profil, în concordanţă cu politica de apărare şi relaţiile externe ale statului român şi ale armatei sale.

MARȘUL  REZARVISTULUI 

Lasă un răspuns