Structura ANCMRR

Asociaţia Naţională a Cadrelor Militare în Rezervă şi în Retragere este  constituită pe principiul administrativ-teritorial. În cele 41 judeţe, de regulă în   municipiile de reşedinţă şi în sectoarele Capitalei sunt constituite filiale, iar în alte localităţi sunt constituite subfiliale.

Filialele sunt structuri cu personalitate  juridică, de interes public, care pot încheia acte juridice, în nume propriu, în   condiţiile stabilite de Asociaţie, au dreptul să ia hotărâri, cu respectarea prevederilor statutare, să stabilească relaţii cu  organizaţiile şi instituţiile    administrative locale, se pot adresa mass-mediei, în nume propriu, pot organiza vizite pentru schimb de experienţă, cu asociaţii similare din judeţe ale ţărilor vecine.

Lasă un răspuns