Conducerea ANCMRR

Organul suprem de conducere al Asociaţiei este Conferinţa Naţională, care se convoacă la interval de patru ani. În intervalul dintre Conferinţele Naţionale, organul de conducere al Asociaţiei este Consiliul Director, care se convoacă anual. Preşedintele Asociaţiei este şi preşedintele Consiliului Director  precum şi al Biroului Permanent Central. Conducerea curentă a Asociaţiei, între şedinţele Consiliului Director, este asigurată de Biroul Permanent Central, care se întruneşte lunar şi ori de câte ori este necesar. Conducerea şi rezolvarea problemelor curente este asigurată de Preşedintele Asociaţiei, (înlocuitorul legal), care are dreptul de a emite decizii.

În ziua de 18 noiembrie 2021  a avut loc cea de a IX-a Conferinţă Naţională a Asociaţiei Naţionale a Cadrelor Militare în Rezervă şi în Retragere ,,Alexandru Ioan Cuza”, care a ales, conform prevederilor statutare, în funcţia de preşedinte al Asociaţiei pe  general locotenent (r) NECULAI  BĂHNĂREANU
Conferinţa Naţională a ales Consiliul Director al Asociaţiei și Comisia de Cenzori.
Consiliul Director al Asociaţiei
  a ales  Biroului Permanent Central, în   următoarea compunere:
Preşedinte –gl.lt.(r) NECULAI  BĂHNĂREANU;
Prim-vicepreşedinte – gl.mr.(r) dr. MARIAN BUCIUMAN;
Vicepreşedinţi
 – gl.mr.(r) ing. VASILE DOMNU, gl.mr.(r) dr. ADRIAN-LEONARD  BANTAȘ, gl.bg.(r) dr. GHEORGHE CREŢU, gl.mr.(r) dr. CONSTANTIN MIHĂLCIOIU, gl.bg.(r) ing. JOLDEA  ION;
Secretar general -gl.flot.aer.(r.) CASAPU EUGEN-MIHAIL;
Membri – gl.bg.(r) VASILE  ILIEŞ, gl.mr.(r) MARIN  CHIOŢEA, gl.mr.(r.) jr. DAN  ION, col.(r) NICOLAE BELGIU, Gl.mr.(r) PÂLȘOIU ION, col.(r) POGAN  IOAN, col.(r) MOCAN IOAN, lt.col.(r) ADRIAN-IULIAN  DRĂGUŢ, col.(r) IVANOF DĂNUȚ .

Biroul Permanent Central a aprobat organigrama aparatului central de lucru al A.N.C.M.R.R. şi persoanele care îndeplinesc funcţiile prevăzute în organigramă.

Lasă un răspuns