Conducerea ANCMRR

Organul suprem de conducere al Asociaţiei este Conferinţa Naţională, care se convoacă la interval de patru ani. În intervalul dintre Conferinţele Naţionale, organul de conducere al Asociaţiei este Consiliul Director, care se convoacă anual. Preşedintele Asociaţiei este şi preşedintele Consiliului Director  precum şi al Biroului Permanent Central. Conducerea curentă a Asociaţiei, între şedinţele Consiliului Director, este asigurată de Biroul Permanent Central, care se întruneşte lunar şi ori de câte ori este necesar. Conducerea şi rezolvarea problemelor curente este asigurată de Preşedintele Asociaţiei, (înlocuitorul legal), care are dreptul de a emite decizii.

În ziua de 21 noiembrie 2017  a avut loc cea de a VIII-a Conferinţă Naţională a Asociaţiei Naţionale a Cadrelor Militare în Rezervă şi în Retragere ,,Alexandru Ioan Cuza”, care a ales, conform prevederilor statutare, în funcţia de preşedinte al Asociaţiei pe  general locotenent (r) NECULAI  BĂHNĂREANU

Conferinţa Naţională a ales Consiliul Director al Asociaţiei și Comisia de Cenzori.

Consiliul Director al Asociaţiei , în ședința din 27 aprilie 2018 a făcut modificări în componența  Biroului Permanent Central, în  urma cărora a rezultat următoarea compunere: preşedinte  – gl. lt. (r) NECULAI  BĂHNĂREANU; prim-vicepreşedinte – gl.lt.(r.) BĂLĂCEANU  VIRGIL; vicepreşedinţi – gl.lt.(r) CONSTANTIN ZECA, gl.mr.(r) ing. VASILE DOMNU, gl.mr.(r) dr. ADRIAN-LEONARD  BANTAȘ,  gl.mr.(r) dr. MARIAN BUCIUMAN, gl.bg.(r) dr. GHEORGHE CREŢU, gl.mr.(r) dr. CONSTANTIN MIHĂLCIOIU, col.(r) TRAŞCĂ ION, gl.bg.(r) ing. JOLDEA  ION; consilier – gl.lt.(r) VICTOR DUMITRESCU; membri – gl.bg.(r) PANĂ ION, gl.bg.(r) VASILE  ILIEŞ, gl.bg.(r) MARIN  CHIOŢEA, gl.mr.(r.) jr. DAN  ION, col.(r) NICOLAE BELGIU, col.(r) MOCAN IOAN, col.(r) ing. MARIN  ANDREI, col.(r) CRISTEA  COSTACHE, cdor.(r.) CASAPU EUGEN, lt.col.(r) ADRIAN-IULIAN  DRĂGUŢ.

Biroul Permanent Central a aprobat organigrama aparatului central de lucru al A.N.C.M.R.R. şi persoanele care îndeplinesc funcţiile prevăzute în organigramă.

Lasă un răspuns