TRANSPARENȚĂ DECIZIONALĂ

COMUNICAT din 23.02.2022

Vă punem la dispoziție documentația necesară pentru valorificarea facilității de accedere la cei 3,5% din impozitul pe veniturile din pensii și alte drepturi salariale din anul 2021. Ordinul nr. 80/2022 al ANAF îl completează pe cel de anul trecut, respectiv Ordinul nr. 15/2021. Important este că Formularul 230 a rămas la fel, dar s-a schimbat modalitatea de depunere (vezi Anexa nr. 6 indice 1). 
Atașem cele trei documente:
     – Precizările CPS a MApN;
     – Ordinul nr. 80/2022, în formă autentică, pentru conformare.
     – Ordinul nr. 15/2021 avgradat cu prevederile Ordinului nr. 80/2022 (culoare verde); 
În termen de 15 zile, după încheierea perioadei de depunere a formularelor 230 la CPS a MApN, vă rugăm să comunicați la ANCMRR ”Alexandru Ioan Cuza” numărul de formulare depuse.

PRECIZĂRI ALE CASEI DE PENSII SECTORIALE A MApN PRIVIND DEPUNEREA ÎN ANUL 2022 A FORMULARULUI 230

 În conformitate cu prevederile art. 82 alin. (6)*) și a prevederilor art. 101 alin. (12)*) din Legea Nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, contribuabilii (pensionarii militari și militarii care în anul fiscal 2021 au obținut venituri din pensii sau solde de la Casa de pensii sectorială a Ministerului Apărării Naţionale) pot depune, până pe data de 25 mai 2022, Cererea privind destinaţia sumei reprezentând până la 3,5% din impozitul anual datorat.
       Activitatea se desfășoară în conformitate cu prevederile Ordinului președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală Nr. 15/2021 pentru aprobarea Procedurii privind stabilirea sumei reprezentând până la 3,5% din impozitul anual datorat pentru susţinerea entităţilor nonprofit care se înfiinţează şi funcţionează în condiţiile legii şi a unităţilor de cult, precum și pentru acordarea de burse private, conform legii, precum şi a modelului şi conţinutului unor formulare, modificat și completat cu prevederile Ordinului nr. 80/25.01.2022 publicat în Monitorul Oficial nr. 96/31.01.2022.
      Conform prevederilor ordinului menționat:
    – în anul 2022 nu se schimbă formatul formularului 230 (Cererea privind destinaţia sumei reprezentând până la 3,5% din impozitul anual datorat);
     – nu mai trebuie să depună formular 230 contribuabilii care au depus un formular corect în anul 2021 în care au bifat opțiunea pe 2 ani și care au fost notificați că s-a reținut opțiunea pe 2 ani;
     – în anul 2022, contribuabilii pot depune formularele 230 (Cereri privind destinaţia sumei reprezentând până la 3,5% din impozitul anual datorat), astfel:
     1. La casa de pensii sectorială a Ministerului Apărării Naționale:
        a) prin poştă, în mod individual;
        b) direct la Casa de pensii sectorială, în mod individual;
        c) prin fax sau e-mail;
2. La entitățile nonprofit/unitățile de cult:
        d) direct la entitatea nonprofit/unitatea de cult.
      – în anul 2022 entitățile nonprofit/unitățile de cult nu vor utiliza borderoul centralizator;
     – în anul 2022 entitățile nonprofit/unitățile de cult vor transmite la Casa de pensii sectorială a Ministerului Apărării Naționale formularele 230 depuse de contribuabili însoțite de Situaţia centralizatoare a datelor cuprinse în formularul 230 (anexa nr.6 din Ordinul nr.15/2021 actualizat cu Ordinul nr.80 din 25.01.2021);
      – condițiile de virare a sumelor calculate în contul entității nonprofit/ unității de cult sunt:  formularele 230 depuse trebuie sa fie corect completate, să existe corelare între înscrisurile din situația centralizatoare și formularele 230 anexate, contul bancar trebuie sa fie activ la data efectuării plății, să nu existe răspunsuri la notificări în termenul legal prin care contribuabilii nu recunosc că au semnat formularul 230 și cel mai important, la data întocmirii documentelor de plată (în termen de 80 de zile de la data luării în evidență a formularelor 230) entitatea nonprofit/unitatea de cult trebuie să figureze în Registrul entităţilor/unităţilor de cult pentru care se acordă deduceri fiscale de la ANAF;
        – în formularul 230 se va completa împuternicitul numai în condițiile art. 18 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală(împuternicire legalizată).
         Nu vom lua în considerare formularele 230 semnate de împuterniciți fără a avea împuternicire anexată;
       – toate formularele 230 și situațiile centralizatoare vor fi transmise astfel încât acestea sa ajungă la Casa de pensii sectorială la data limită de depunere, respectiv 25 mai 2022.
      Formularele 230 și situațiile centralizatoare care ajung la casa de pensii după această dată nu vor fi luate în considerare;
     -asociațiile nonprofit/unitățile de cult depun documentele la casa de pensii prin curier sau prin poștă.
        Notă:
      
Sursa
– Pe site https://cps.mapn.ro la titlul Precizări – CASA DE PENSII SECTORIALĂ – CPS a MapN, nr crt.8,  se poate accesa conținutul ”Precizări privind depunerea, în anul 2022, a formularului 230”

PLANUL  CU  PRINCIPALELE ACTIVITĂȚI DE MANAGEMENT

ALE BIROULUI PERMANENT CENTRAL al ANCMRR „A.I.CUZA” – ANUL 2022

  Vă informăm că pe site-ul Ministerului Apărării Naționale, la rubrica Proiecte de acte normative aflate în dezbatere publică,  a fost publicat următorul proiect:

  –         Hotărâre a Guvernului pentru aprobarea Programului manifestărilor prilejuite de Ziua Eroilor – 10 iunie 2021.

  Propunerile, sugestiile si opiniile persoanelor interesate cu privire la acest proiect de act normativ sunt asteptate pe adresa de e-mail  secretariat_general@mapn.ro, în termen de 10 de zile de la afisare. (DATA AFISĂRII: 12-04-2021)

    

Vă informăm că pe site-ul Ministerului Apărării Naționale, la rubrica Proiecte de acte normative aflate în dezbatere publică,  a fost publicat următorul proiect:

  –         Ordinul ministrului apărării naționale pentru modificarea și completarea Normelor de aplicare în Ministerul Apărării Naționale a Legii nr. 168/2020 pentru recunoașterea meritelor personalului participant la acțiuni militare, misiuni și operații pe teritoriul sau în afara teritoriului statului român și acordarea unor drepturi acestuia, familiei acestuia și urmașilor celui decedat, aprobate prin Ordinul ministrului apărării naționale nr. M.7/2021.

Referat de aprobare

  Propunerile, sugestiile si opiniile persoanelor interesate cu privire la acest proiect de act normativ sunt asteptate pe adresa de e-mail  secretariat_general@mapn.ro, în termen de 10 de zile de la afisare. (DATA AFISĂRII: 06-04-2021)

Transmitem mai jos cele două materiale

Ministerul Apărării Naționale a postat ieri, 11.01.2021, în transparență decizională un proiect de HG pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului pentru stabilirea numărului de bilete de tratament balnear şi de recuperare în sistemul pensiilor militare de stat.

Astfel, după aprobarea actului normativ, militarii în rezervă și retragere vor putea beneficia încă de anul acesta de prevederile HG nr. 998/2020.

Necesitatea acestor modificări a fost semnalată de generalul-locotenent (rtr.) Neculai Băhnăreanu, președintele Asociației Naționale a Cadrelor Militare în Rezervă și în Retragere, la finele anului trecut.

Propunerile, sugestiile și opiniile persoanelor interesate cu privire la acest proiect de act normativ sunt așteptate pe adresa de e-maisecretariat_general@mapn.ro, în termen de 10 de zile de la afișare.
Poate fi consultat  la adresa::
http://sg.mapn.ro/…/HG%20modificare%20HG%20998%202020…

Instituţii de stat

Preşedinţia României
www.presidency.ro
Senatul României
www.senat.ro
Camera Deputaţilor
www.cdep.ro
Guvernul României
www.gov.ro

Ministerul Apărării Naționale, România – www.mapn.ro

E-mail : secretariat_general@mapn.ro

RELAŢII CU PUBLICUL (Audienţe, petiţii, cereri, reclamaţii, sesizări, propuneri)

Audienţe: Telefon: 021-402.34.00 interior 1011.404 sau 1011.426; 021-315.86.10;
E-mail:  srp@mapn.ro

DIRECŢIA INFORMARE ŞI RELAŢII PUBLICE

Tel.: 021-402.34.00 sau 021 -410.40.40 interior 1011.601; Fax: 021-319.56.98;
E-mail:  drp@mapn.ro

DEPARTAMENTUL pentru relația cu Parlamentul și  calitatea vieții personalului   –  https://drpcvp.mapn.ro/,

Biroul de Presă:

Tel.: 021-402.34.00 interior 1011.603 sau 1011.604; Tel/Fax: 021-319.60.22;
E-mail:  presamapn@mapn.ro

Purtătorul de cuvânt :

Col. Constantin Spînu Tel/fax: 021-319.56.17; 021-319.56.80
E-mail: purtatorcuvant@mapn.ro

Invăţământ militar

Universitatea Naţională de Apărare „Carol I”
www.unap.ro
Academia Tehnică Militară
www.mta.ro
Academia Forţelor Terestre „Nicolae Bălcescu”
www.armyacademy.ro
Academia Forţelor Aeriene „Henri Coandă”
www.afahc.ro
Academia Forţelor Navale „Mircea cel Bătrân”
www.anmb.ro
Centrul de Limbi Străine al Statului Major al Forţelor Terestre Sibiu
www.clssibiu.ro
Şcoala Militară de Maiştri a Forţelor Navale „Amiral Ion Murgescu”
www.smmmfn.ro
Şcoala de Maiştri Militari şi Subofiţeri a Forţelor Terestre „Basarab I”
http://www.ncoacademy.ro/
Şcoala de Maiştri Militari şi Subofiţeri a Forţelor Aeriene
http://www.roaf.ro/ro/unitati/smmsofa.php

Lasă un răspuns