STARE de ALERTA ,,MESAJ”

STARE  de  ALERTĂ

„ MESAJ „

ASOCIAŢIA NAŢIONALĂ a CADRELOR MILITARE în REZERVĂ şi RETRAGERE (ANCMRR) „Alexandru Ioan Cuza”, structura asociativă reprezentativă a celor peste 80 mii de pensionari militari proveniţi din Ministerul Apărării Naţionale, apreciază că se impune, pentru prima dată de la înfiinţare în 1925 şi reînfiinţare în 1990, să iasă în presă şi mass media cu o atitudine oficială de protest, generată de campania denigratoare şi de umilire a armatei, a cadrelor militare în rezervă şi în retragere a pensionarilor militari.

Prin această campanie „ofensivă antiarmată” promovată la diferite nivele de analiză şi informare, se încearcă inducerea în imaginea publică a unor neadevăruri, a unor inventive, acuze şi inepţii prin care suntem etichetaţi şi asimilaţi cu tagma  „jefuitorilor de buget”, a celor cu „salarii şi pensii de lux”, cu noii aristocraţi ai societăţii româneşti.

Toate cadrele militare în rezervă şi retragere, şi  pensionarii militari din cele 41 filiale judeţene şi sectoarele Capitalei sunt consternate de această atitudine nejustificată de ponegrire şi blamare a lor cu o dovedită şi profundă lipsă de discernământ asupra Armatei şi calităţii de rezervist şi pensionar militar.

Suntem dezamăgiţi de atitudinea unor guvernanţi, politicieni, „analişti” şi „formatori” de opinie de adoptarea poziţiei de eludare a identificării caracteristicilor carierei militare, prestată din fragedă tinereţe (14 ani) sub rigorile asumate şi impuse în acelaşi timp prin jurământul de credinţă faţă de ţară şi neamul românesc, de regulamente militare şi ordinele  ministrului Apărării Naţionale.

În aceste condiţii, suntem nevoiţi să amintim, chiar şi sumar, că afirmarea în cariera militară are la bază studii liceale, de educaţie militară generală şi de specialitate, de educaţie civică şi patriotică, începând cu liceul militar, şcoala militară, academia de înalte studii militare, cursuri post academice, post universitare, a unor facultăţi şi instituţii civile.

În rândul cadrelor militare există numeroşi profesori universitari, cercetători, ingineri, medici, diplomaţi, analişti politici, membri ai Academiei Oamenilor de Ştiinţă autori de carte şi formatori de opinie, etc.

Este bine cunoscut că în statele occidentale, această categorie de cetăţeni în care s-a investit şi care au dobândit o înaltă pregătire profesională şi dovedesc probitate morală şi civică,o bogată experienţă,la ieşirea din sistem, sunt folosiţi în special în administraţia de stat, cu rezultate benefice societăţii

Este adevărat că şi în societatea românească sunt atrase multe cadre în rezervă şi în retragere care folosite în domeniile administraţiei publice, siguranţa naţională şi servicii descentralizate obţin rezultate notabile.

În contextul sus-menţionat, trebuie să reamintim că serviciul militar a fost frecvent marcat de reale privaţiuni unice şi specifice, suportate fără crâcnire de către cadrele militare acum în rezervă şi retragere, astfel :

– timp de muncă nenormat, fără a recupera prin plată sau timp liber timpul lucrat suplimentar ;

– serviciul operativ pe mare, în aer şi pe uscat, ziua şi noaptea, indiferent de condiţiile de anotimp şi stare a vremii;

– mutări în cel puţin 3 – 5 garnizoane şi numeroase detaşări pentru misiuni şi prestaţii în economia naţională, afectându-se indirect şi afirmarea profesională a soţiilor, – ca urmare traiul  în multe familii ale pensionarilor militari este asigurat de o singură pensie ;

– interdicţia construirii sau  achiziţionării unei locuinţe, angajării unor „ joburi „ pentru întregirea bugetului familial ;

– interzicerea de a se organiza în sindicate sau alte structuri asociative  pentru a-şi manifesta nemulţumirile, inclusiv prin ieşirea în stradă.

La toate acestea pot fi adăugate şi condiţiile speciale impuse de folosirea armatei, ca unică forţă de muncă ieftină şi chiar de cele mai multe ori gratuită, la lucrările în economia naţională. Avem în vedere participarea la construirea canalelor Dunăre – Marea Neagră, Dunăre – Bucureşti, Metroului Bucureşti, Casei Poporului, Transfăgărăşanului, irigaţii, magistralele de cale ferată, noduri hidrotehnice, zeci de mii de locuinţe, regularizarea cursurilor de apă, electrificarea  magistralelor de cale ferată, amenajarea  turistică a litoralului românesc, la înlăturarea efectelor calamităţilor naturale, la strângerea recoltei, împăduriri, desecări, în minerit, etc.

De asemenea, nu poate fi eludată sau falsificată niciodată participarea Armatei Române în Revoluţia din decembrie 1989. Armata din primele momente, a aderat cu trup şi suflet la idealurile acesteia, având în final numeroşi morţi şi răniţi, a facilitat instalarea statului de drept în România şi statornicirea democraţiei în această perioadă în ţară, – fără a cere sau a se bucura de avantaje de ordin material sau de altă natură, – nici măcar de „statutul de revoluţionar „ dar în schimb s-a ales cu blamul public. Acest blam public, cu totul nejustificat şi nemeritat este proferat de aşa zişi analişti, politicieni şi formatori de nouă opinie românească necunoscători ai evenimentelor petrecute, şi total neavizaţi pentru o competentă  analiză a participării şi rolului Armatei în recenta revoluţie română.

În această ultimă perioadă, Armata Română a suportat şi rigorile impuse de numeroasele reduceri şi restructurări, de peste 2/3, sub „masca” impunerii acestor măsuri de către NATO în perioada premergătoare şi post aderate la Alianţă.

Având în vedere că în Statutul NATO se stipulează la art.5, că ţările membre, asigurând nivelul de interoperabilitate al forţelor pot să-şi configureze dimensiunea şi performanţele armatelor naţionale fără nici o restricţie din partea Tratatului de Alianţă, susţinem cu tărie că a fost săvârşit un brutal abuz asupra armatei, acesteia reducându-i-se efectivele de la peste 350. mii la aproximativ 75 mii de militari la toate categoriile şi specialităţile militare.

Pe fondul situaţiei create şi al aplicării unei concepţii insuficient justificată, în ultimii ani au fost disponibilizate cadre militare între 35 – 47 ani, cu pensii anticipate, inconsistente care nu le permit o viaţă decentă în familie şi societate.

În spiritul adevărului pe care-l reclamăm, menţionăm că o pensie militară integrală s-a obţinut în urma unei activităţi de 35 – 45 ani în serviciul armatei, fiind acordată diferenţiat pe categorii de grade, funcţii, specialităţi şi condiţii speciale de muncă, acestea situându-se în limitele :

– 500 – 1000 lei pentru maiştri militari şi subofiţeri ;

– 1000 – 1500 lei pentru ofiţeri cu grade inferioare ;

– 1500 – 2500 lei pentru ofiţeri cu grade superioare ;

– 3000 – 3600 lei  pentru generali şi  amirali .

La acestea pot fi adăugate pensiile de invaliditate datorită unor îmbolnăviri, sau răniri în teatrele de acţiuni militare şi condiţii speciale de muncă care nu depăşesc  500 lei.

Valoarea acestor pensii, comparativ cu cele ale pensionarilor din armatele celorlalte ţări NATO, cu acelaşi nivel de competenţă profesională, de specialitate şi de stat major, care asigură nivelul de interoperabilitate cerut în acţiuni comune, este mult diminuat.

Astfel un militar din armatele din FRANŢA, ANGLIA, GERMANIA, BELGIA. POLONIA, CEHIA, este onorat la pensie lunar, în medie cu :

– 600 E     – pentru subofiţeri ;

– 2300 E   – pentru ofiţeri ;

– 3500 E   – pentru generali şi amirali.

În spiritul demnităţii şi corectitudinii civice, apreciem că aspectele semnalate de Guvern trebuie analizate separat, diferenţiat pe categorii socioprofesionale, iar dacă în armată sunt identificate situaţiile reclamate, suntem de acord să se aplice corectivele generale şi specifice propuse.

Menţionăm că A.N.C.M.R.R. are relaţii fructuoase de colaborare cu Ministerul Apărării Naţionale, se bucură de o largă înţelegere din partea conducerii ministerului, – dar credem că în momentul de faţă a acceptat cu destulă uşurinţă măsurile „ salvatoare „ propuse de Guvern.

Faţă de aspectele sus-menţionate, în sumar, A.N.C.M.R.R. apreciază că se impune şi cerem în regim de urgenţă retractarea acuzelor faţă de cadrele militare în rezervă şi retragere şi pensionarii militari proveniţi din Ministerul  Apărării Naţionale, acceptarea particularităţilor serviciului militar şi disocierea  acestora totală de celelalte segmente sociale de pensionari acuzaţi public.

Considerăm necesară o înţelegere superioară a condiţiilor particulare din armata care impun reglementări  speciale referitoare la condiţiile de muncă, de salarizare şi pensionare existente, asigurându-se în acelaşi timp şi o atractivitate faţă de „ hulita „ carieră militară în prezent.

Suntem hotărâţi să menţinem „ starea de alertă „ şi în spiritul crezului nostru – deviza  „ PATRIE, ONOARE, DEMNITATE „ să continuăm lupta apelând la judecata instanţelor naţionale şi europene pentru asigurarea drepturilor consfinţite prin CONSTITUŢIA ROMÂNIEI şi dobândite prin lege.

Fie ca Bunul Dumnezeu să ne ocrotească şi să ne călăuzească, în continuare paşii spre BIRUINŢĂ !.

Notă :

Acest mesaj a fost înaintat Preşedinţiei, Guvernului, Parlamentului, şi mass-mediei româneşti.

 

ASOCIAŢIA NAŢIONALĂ A CADRELOR

MILITARE ÎN REZERVĂ ŞI ÎN RETRAGERE

„ Alexandru Ioan Cuza „

PREŞEDINTE

General (rtr)

dr.Mihai ILIESCU

Next Article