INFORMAREA CONSILIULUI DIRECTOR – octombrie 2012

Privind aspecte ale activităţii juridice

În perioada martie 2011 – octombrie 2012

 

Activitatea Departamentul juridic în perioada martie 2011 – octombrie 2012 şi-a desfăşurat în cadrul Biroului Permanent Central, pe baza celor hotărâte de Consiliul Naţional din 25.03.2011, în vederea desfăşurării unor acţiuni de continuare a eforturilor depuse de Asociaţia Naţională a Cadrelor Militare în Rezervă şi în Retragere „Alexandru Ioan Cuza”, pentru rezolvarea şi reglementarea  unor probleme ale pensiilor militare. Astfel de acţiuni au fost materializate de regretatul general de brigadă în rezervă Aurel Vornicescu şi continuate de mine.

Obiectivele principale ale activităţii juridice în perioada de referinţă au fost, primul, continuarea intervenţiilor şi acţiunilor legate de modificarea sistemului legislativ care a intrat în vigoare iunie 2010, în vederea transformării pensiilor militare de stat în pensii publice şi cel de al doilea, participarea la elaborarea unui nou proiect de lege a pensiilor militare de stat

Pentru realizarea primului obiectiv, ANCMRR a avut ca principală preocupare anularea unor prevederi ale OUG 1/2011, pentru corectarea sistemului de recalculare şi revizuire a pensiilor militare.

Principiile promovate de ANCMRR pentru rezolvarea acestei probleme au fost:

– Respectarea neretroactivităţii legii, urmând să fie repuse în plată pensiile diminuate, în cuantumul din decembrie 2010, prin anularea art. 6 din OUG1/2011;

– Renunţarea la recuperarea diferenţei dintre pensia diminuată prin revizuire şi pensia primită de beneficiari, de la data intrării în vigoare a OUG1/2011, până la data punerii în plată a pensiei revizuite, prin anularea art. 7 din actul normativ menţionat

– La revizuirea pensiilor militarilor să se utilizeze şi datele din memoriul personal al cadrelor militare, modificându-se, în acest scop, art. 1 din OUG 1/2011.

Pentru îndeplinirea acestui obiectiv, şeful departamentului juridic a formulat şi a supus aprobării B.P.C. intervenţii la diferite organe ale statutului român, respectiv la comisiile parlamentare de resort, la primul ministru al Guvernului României, Ministerul Apărării Naţionale, Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale,  Avocatul poporului, participarea la discuţii în Consiliul Economic şi Social, prin care se solicita anularea sau modificarea articolelor menţionate din OUG 1/2011. De asemenea, s-au asigurat listele cu semnături ale membrilor ANCMRR, în vederea unor eventuale acţiuni în instanţă, pe această temă.

Răspunsurile şi reacţiile la demersurile făcute au fost, în general, evazive, protocolare, fără a oferi vreo soluţie rezonabilă, cu excepţia unora din soluţiile promovate de M.Ap.N., care au dus la menţinerea şi majorarea marii majorităţi a pensiilor militarilor, chiar şi ale unora dintre pensiile diminuate, în special prin revizuirile repetate ale multor decizii de pensionare, emise în baza noii legislaţii, inclusiv prin aplicarea condiţiilor de muncă specifice Armatei, potrivit HG. 1294/2001, cu modificările şi completările ulterioare.

Reprezentanţi ai ANCMRR au participat la dezbaterile din comisiile reunite de muncă şi de apărare ale Camerei Deputaţilor, în care s-au analizat propunerile susţinute de Asociaţie, pentru anularea art. 6 şi 7 din OUG1/2011. La ultima dintre acestea, din mai 2012, la care am participat, a fost acceptată propunerea de anulare a art. 7 din OUG1/2011, după care Guvernul a adoptat un memorandum, aprobat ulterior de Parlament, printr-o lege, care anula obligaţia de a restitui diferenţa dintre pensia diminuată şi cuantumul din decembrie 2010, evitându-se astfel afectarea gravă a situaţiei celor care trebuiau să restituie sumele respective.

Întrucât demersurile făcute la instituţii oficiale, în legătură cu soluţionarea problemelor pensionarilor militari, nu au dat rezultate, ţinând seama şi de solicitările filialelor, B.P.C. a aprobat introducerea unor acţiuni în contencios administrativ, la Curtea de Apel Bucureşti, pentru suspendarea aplicării şi respectiv anularea articolelor 6 şi 7 din OUG1/2011. Ambele acţiuni au fost însă respinse, pe motiv de inadmisibilitate a excepţiei de neconstituţionalitate, care nu ar fi fost invocată în subsidiar, ci ca acţiune principală, deşi în textul acţiunii noastre se menţiona exact caracterul secundar al excepţiei invocate. Cauza în anulare a celor două articole a fost judecată la sfârşitul lunii martie 2012, dar comunicarea hotărârii motivate a fost primită abia pe 03.09.2012. Având în vedere faptul că articolul 7 din OUG 1/2011 fusese deja anulat prin lege, iar Guvernul a precizat că intenţionează să anuleze şi art. 6 din OUG1/2011, pentru ca pensiile diminuate să revină la cuantumul din 31.12.2010, BPC a decis să nu mai facem recurs, urmând ca, dacă va fi cazul, să reluăm acţiunea in instanţă, sub altă formă.

Vă informăm că, pe 09.10.2012, domnul ministru Corneliu Dobriţoiu a acordat un interviu ziarului „Radical de Dolj”, în care se precizează, citez:  „Intenţionăm să promovăm un act normativ, în următoarele două săptămâni, prin care să rezolvăm mult disputata problemă a pensiilor diminuate în urma revizuirii la cuantumul din decembrie 2010. Dar va trebui să găsim soluţii să dăm înapoi oamenilor ceea ce li s-a luat în mod abuziv, chiar dacă o vom face în tranşe lunare, dacă nu există sume disponibile pentru acordarea acestor sume, în totalitate, într-o singură tranşă. Asta se va face numai în anul care vine. Cu toată bunăvoinţa, nu există posibilitatea acum. Acelaşi proiect va include şi un punct referitor la capitolul 4 al legii 329”.

Considerăm că este încă o confirmare a faptului că strategia adoptată de Asociaţia noastră, de a acţiona pentru rezolvarea pe cale legislativă problemele grave generate de actele normative adoptate în anul 2010, privind pensiile militare. Un prim pas în direcţia menţionată de domnul ministru al apărării a fost proiectul de ordonanţă de urgenţă prezentat în comisia pentru elaborarea proiectului legii pensiilor militare de stat, la care noi am avut propuneri ce au fost însuşite de către doamna Sârbu. Rămâne să vedem cum va arăta forma finală.

În ce priveşte cel de al doilea obiectiv, ANCMRR consideră că rezolvarea pe fond a problemelor pensiilor militarilor este posibilă numai printr-o nouă lege a pensiilor militare de stat, ca pensii specifice acestei profesii.

Prima posibilitate de a participa la o astfel de acţiune a fost oferită de   iniţiativa grupului P.N.L. din Camera Deputaţilor, de a se elabora şi susţine un proiect al legii pensiilor militare de stat, fapt pentru care BPC a aprobat participarea noastră la întâlnirea de la Camera Deputaţilor, în care s-a discutat această iniţiativă.

Din păcate, această acţiune nu a avut rezultate pozitive, formula propusă de către unii dintre membrii grupului de lucru constituit în acest scop, respectiv de a elabora un act normativ bazat pe legea 164/2001, fiind inacceptabilă.

Menţionez că, la întâlnirile grupului respectiv, am încercat să-i lămurim pe participanţi asupra inadmisibilităţii ideii de a transforma pensiile militare în „pensii ocupaţionale”. Aceştia nu au vrut să înţeleagă că pensiile ocupaţionale, reglementate prin directive ale Uniunii Europene şi însuşite de statul român prin legea 411/2004, sunt pensii private, facultative, ale căror fonduri nu pot fi asigurate sau completate prin sume provenite de la bugetul de stat, aşa cum sunt soldele militarilor..

Având în vedere cele de mai sus, Biroul Permanent Central a decis retragerea noastră din grupul de lucru menţionat.

După schimbarea de guvern din mai 2012, ANCMRR a trimis scrisori noului prim ministru, domnul Victor Ponta şi noului ministru al apărării naţionale, dl. Corneliu Dobriţoiu, în legătură cu principiile pe care le susţine, pentru reglementarea situaţiei pensiilor militarilor, în special ale celor diminuate.

Noul ministru al apărării naţionale a dispus reluarea activităţii de elaborare a unui nou proiect de lege a pensiilor militare de stat. În acest scop, a fost înfiinţată o comisie pentru discutarea diverselor propuneri provenite de la toate instituţiile militare şi de la structurile asociative ale pensionarilor militari, condusă de consilier Luminiţa-Simona Sârbu, numită special de ministrul apărării naţionale.

Precizez că noua lege se va aplica numai celor care se vor pensiona după intrarea ei în vigoare, pentru cei aflaţi deja în pensie aplicându-se numai unele prevederi tranzitorii speciale, cum sunt  rămânerea în plată a pensiilor nediminuate şi transformarea lor în pensii militare de stat, actualizarea cuantumului pensiei aflate în plată, în funcţie de majorarea soldelor cadrelor active, aplicarea şi celor aflaţi deja la pensie a măsurilor prevăzute pentru condiţii de muncă deosebite, speciale şi alte condiţii, potrivit legislaţiei în vigoare

La şedinţele acestei comisii au participat, din partea ANCMRR, preşedintele ANCMRR, dl. gl.(r) prof. dr. Mihai Iliescu, dl. gl.mr.(r) Moroianu Vasile, dl. gen brig.(r) Ianculescu Dumitru şi cdr.(r) Alexandru Constantin. La unele şedinţe au mai participat, în cadrul delegaţiei noastre, preşedintele şi vicepreşedintele Asociaţiei Naţionale a Veteranilor de Război, fostul ministru al apărării naţionale, gl. (r) Spiroiu Nicolae, gl.mr.(r) Dan Ioan şi preşedintele Filialei ANCMRR Vrancea, d lt.cdr.(r) Chirică Aurel.

Ca urmare a intervenţiilor noastre în dezbaterile din comisia respectivă, au fost corectate unele prevederi ale proiectului de lege şi introduse articole noi, astfel:

S-a acceptat integral propunerea noastră privind introducerea pensiei anticipate parţial pentru cadrele care au cel puţin 20 de ani vechime, iar pentru soldaţi şi gradaţi – de cel puţin 18 ani.

În proiectul de lege s-a mai introdus, la cererea noastră, un articol care prevede ca militarii activi care au plătit şi plătesc contribuţii la asigurările sociale, potrivit legii 263/2011, să plătească în continuare sumele respective, urmând ca, în momentul pensionării, beneficiarii să primească sporuri între 3 şi 5% din cuantumul stabilit potrivit legii.

A fost acceptată solicitarea noastră de renunţare  la menţinerea prevederii legii 164/2001, referitoare la baza de calcul a pensiei militare, respectiv solda de grad şi funcţie din ultima lună de serviciu, M.Ap.N. propunând ca dreptul la pensie să fie calculat pe baza soldei medii din 12 luni consecutive, din ultimii 10 ani de serviciu. Menţionez că varianta propusă de noi este ca pensiile militar de stat să se calculeze pe baza sumelor obţinute de militari pe parcursul întregii cariere.

Respectarea principiului neretroactivităţii legii, prin garantarea rămânerii în plată a pensiei existente a fost acceptată.. Această prevedere este însoţită însă, contrar opoziţiei noastre la articolul respectiv, de recalcularea acestor pensii, fapt contestat permanent de noi, inclusiv prin scrisori adresate ministrului apărării naţionale şi ministrului administraţiei şi internelor

ANCMRR consideră că reglementarea revenirii pensiilor militarilor la cuantumul din 2010 este de natură să faciliteze revenirea pensiilor noastre la regimul de pensii militare de stat, mai ales că OUG1/2011 reglementează exclusiv pensiile militare, prin derogare de la legea comună, 263/2010. Noua situaţie simplifică trecerea directă a pensiilor militare la sistemul de pensii militare de stat, fără a mai fi necesară vreo recalculare. Este posibil însă ca noua lege să nu fie aplicată prea curând.

La şedinţa Comisiei din 23.08.2012, reprezentanta M.Ap.N. a prezentat şi un proiect de ordonanţă de urgenţă, prin care să se rezolve unele probleme urgente ale pensiilor militare, mai ales ale celor diminuate prin recalculare/revizuire, care nu a fost discutat, urmând ca propunerile să fie comunicate ulterior.

Analizând proiectul de ordonanţă de urgenţă menţionat, B.P.C. a constatat că structura şi conţinutul acesteia are unele neajunsuri, abordări incorecte şi confuzii, fapt pentru care s-au făcut modificările necesare şi am redactat un proiect care să conţină clar şi fără echivoc prevederile normative necesare.

Proiectul de ordonanţă de urgenţă propus de noi a fost transmis ministrului apărării şi trimis la toate filialele, pentru informare…

Un alt domeniu al activităţii juridice a fost asigurarea promovării şi susţinerii în instanţă a unor cauze de interes pentru ANCMRR şi pentru toţi membrii săi.

ANCMRR a intentat, în anul 2011, în afară de cele două acţiuni referitoare la OUG1/2011, o acţiune penală împotriva ziarului „Jurnalul Naţional” şi a unui ziarist al acestuia, în urma publicării unui material incorect şi jignitor la adresa militarilor. Deşi au fost explicate şi susţinute motivele noastre, Procuratura de pe lângă Judecătoria sectorului 1 a dat o soluţie de neîncepere a urmăririi penale. O hotărâre similară a dat şi Procuratura de pe lângă Curtea de Apel Bucureşti.

Stimaţi camarazi,

Departamentul juridic a avut în preocupările sale şi sprijinirea unor filiale pentru rezolvarea în instanţă a unor cauze, respectiv ale filialelor Iaşi, Covasna şi Vâlcea, acţiuni finalizate pozitiv.

O acţiune de succes a fost participarea ANCMRR, la solicitarea Filialei Covasna, la obţinerea unei hotărâri de respingere a cererii de retrocedare a unui imobil aparţinând Ministerului Apărării Naţionale, în care îşi are sediului Cercului Militar Sf. Gheorghe, precum şi filiala ANCMRR Covasna, revendicat de un cetăţean englez de origine maghiară. Prin intervenţia noastră în cauza ce avea ca titular Ministerul Apărării Naţionale, am contribuit la obţinerea unei hotărâri favorabile a Curţii de Apel Bucureşti, prin care a fost respinsă acţiunea în revendicare.

O activitate permanentă a fost şi informarea filialelor cu privire la activitatea juridică, atât prin comunicate, cât şi prin participarea la adunări generale ale unor filiale, care au apelat la noi, în acest scop.

În perioada de referinţă, Departamentul juridic a acordat asistenţă de specialitate şi unor membri ai Asociaţiei, care au cerut acest lucru.

Pentru perioada următoare, Departamentul juridic îşi propune să continue, cu sprijinul Biroului Permanent Central, eforturile pentru finalizarea corespunzătoare a actelor normative referitoare la pensiile militare de stat, pentru ca soluţiile ce vor fi adoptate să nu prejudicieze interesele membrilor săi, ale tuturor pensionarilor militari. Dacă va fi nevoie, A.N.C.M.R.R. va apela la instituţiile competente, pe parcursul procesului de avizare a proiectului de lege.

Având în vedere interesul membrilor ANCMRR pentru diferite probleme juridice, vom asigura asistenţa celor care vor apela la sprijinul nostru, vom accentua participarea la activităţile din filialele ANCMRR.

Preşedintele Departamentului Juridic,

Cdr.(r) Alexandru Constantin

 

Previous Article
Next Article