C O M U N I C A T 16.octombrie 2011

                    

Biroul Permanent Central comunică :

          Cu acordul conducerii A.N.C.M.R.R., în ziua de 16 octombrie 2011, generalul de brigadă (r) Aurel Vornicescu, şeful Departamentului Juridic al Biroului Permanent Central, a participat, ca invitat, la o reuniune a Consiliului Economic şi Social având ca obiect avizarea unei propuneri legislative de modificare a O.U.G. nr.1/2011.

Proiectul legislativ, iniţiat de un număr de senatori aparţinând P.N.L. şi P.S.D. şi depus la Biroul Permanent al senatului, a fost avizat de Consiliul Economic şi Social, cu contribuţia reprezentantului   A.N.C.M.R.R., care a insistat pe explicarea sensului benefic al unor completări şi modificări propuse în iniţiativa  legislativă respectivă.

În proiectul legii menţionate sunt propuse următoarele :

Art. 1 – Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.1/2011 privind stabilirea unor măsuri în domeniul  pensiilor acordate beneficiarilor proveniţi din sistemul de apărare, ordine publică şi siguranţă naţională. Publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.81 din 31 ianuarie 2011, aprobată prin Legea nr.165/2011, se modifică şi se completează  după cum urmează :

1.   La articolul 1, alineatul (4) se modifică şi va avea următorul cuprins :

„(4) În cazul pensiilor prevăzute la alin.(1), pentru care nu pot fi identificate veniturile realizate lunar pentru anumite perioade, la stabilirea punctajului mediu anual se utilizează cuantumul soldei de grad şi al soldei de funcţie stabilite în conformitate cu datele din Memoriul personal al pensionarului, iar pentru perioada anterioară anului 1952 se utilizează salariul brut pe economie.

2 .  La Articolul 4, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alin.(2), cu următorul cuprins :     „(2) În situaţia în care prin recalculare a rezultat un cuantum mai mic, se menţine  cuantumul pensiei din luna decembrie 2010”.

3.   La Articolul 6, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins :

„Art.6 – (1) Pensiile recalculate pe baza documentelor care atestă veniturile realizate şi a salariului mediu brut pe economie sau exclusiv pe baza salariului mediu brut pe economie pentru perioadele care constituie stagiu de cotizare şi ale căror cuantumuri sunt mai mici decât cele aflate în plată în luna decembrie 2010,. Începând cu luna ianuarie 2011, până la data emiterii deciziei de revizuire, precum şi după data emiterii deciziei de revizuire”.

4.  Articolul 7 se modifică şi va avea următorul cuprins :

„Art 7 – (1) În cazul pensiilor prevăzute la art.5, nu mai târziu de data de 31 martie 2012, se va efectua regularizarea acestora prin stabilirea sumelor de plată, în funcţie de cuantumurile rezultate după luarea în considerare a tuturor documentelor care atestă veniturile realizate pe întreaga durată a stagiului de cotizare şi după aplicarea prevederilor art.1 alin.(4).

(2) Sumele de plată se vor achita până cel târziu la data de 31 decembrie 2012”.

5.  Anexa 1 se abrogă.

În lunile noiembrie şi decembrie a.c. proiectul de lege urmează a fi discutat de Comisiile permanent ale Senatului şi Camerei Deputaţilor.

BIROUL PERMANENT CENTRAL

 

 

Previous Article
Next Article