C O M U N I C A T din 10 ianuarie 2012

Protecţia socială a fostelor cadre militare şi a familiilor acestora fiind unul din obiectivele strategice prioritare  şi permanente ale A.N.C.M.R.R., Biroul Permanent Central.,        continuând cu perseverenţă demersurile în această direcţie, este preocupat în momentul de faţă de clarificarea problemelor apărute la finalizarea activităţii de revizuire a pensiilor militare. În acest scop, cu avizul Ministerului Apărării Naţionale, Dl.Gabriel Oprea, la data de 10 ianuarie 2012, a organizat în garnizoana Bucureşti o întâlnire de informare cu reprezentanţi ai M.Ap.N.

La întâlnire au participat :

a/ Din partea A.N.C.M.R.R. : membri ai Biroului Permanent Central, ai Grupului de consilieri seniori şi ai aparatului de lucru; preşedinţii filialelor de sector şi a Judeţului Ilfov însoţiţi de 3 camarazi ; preşedinţii asociaţiilor afiliate, cu însoţitori şi ai asociaţiilor cu care A.N.C.M.R.R. are relaţii de colaborare ;

b/ Din partea M.Ap.N. : general (r) Gheorghe Rotaru, consilier al ministrului ; general-maior dr.Maria Lupu, şef al Direcţiei Financiar-Contabile ; colonel Dragoş Lucan, directorul Casei de pensii sectoriale a M.Ap.N.

Moderată de preşedintele A.N.C.M.R.R., general (r) prof. univ. dr. Mihai Iliescu, întâlnirea s-a desfăşurat sub forma unui dialog civilizat, sincer şi deschis, întrebările fiind determinate de cazuri concrete, iar răspunsurile cu adresă directă către cei implicaţi, aprofundându-se şi unele din cauzele care au provocat actualele nemulţumiri. Totodată, au fost explicate, pe înţelesul celor în cauză, căile şi modalităţile de soluţionare favorabilă, în perioada imediat următoare, a nemulţumirilor apărute.

Din problemele ridicate şi răspunsurile date s-au desprins următoarele :

a/ S-au produs unele deficienţe grave în preluarea veniturilor realizate, de pe documentele existente (ştate de plată, ordine de zi pe unitate ş.a) şi introducerea lor în sistemul realizat în vederea revizuirii. În fişele care însoţesc deciziile sunt cazuri de înscriere a unor venituri neconforme cu cele realizate ; diferenţe nejustificate, în sensul diminuării, de la o lună la alta;  nu sunt înserate toate primele şi indemnizaţiile primite, acestea găsindu-se pe ştate separate, iar unele pe ştatele de pe eşaloanele superioare, evidenţe care după 15 ani au fost distruse, sumele găsindu-se în fişele personale ş.a.

S-a răspuns că Ministrul Apărării Naţionale a ordonat, dând termen de rezolvare până la sfârşitul lunii martie 2012, ca celor care din cauza unor asemenea deficienţe li s-a diminuat pensia şi sunt nemulţumiţi, documentele doveditoare a veniturilor să fie trimise arhivelor militare pentru a fi recercetate.

De asemenea, pensionarii militari care au constatat în situaţia lor asemenea erori se pot adresa, în continuare, centrelor militare judeţene/zonale/de sector, structurilor (eşaloanelor) în care au fost încadraţi, arhivelor militare, solicitând noi date salariale la Casa de pensii sectorială a M.Ap.N., această fiind obligată să facă corectările necesare.

b/ Nu toţi cei care şi-au desfăşurat activitatea în locuri de muncă (conform H.G.nr.1294/2001 şi H.G. nr.1822/2004) în grupele 1 şi 2 de muncă, condiţii deosebite, speciale şi alte condiţii,  nu au beneficiat de majorarea punctajelor lunare în perioadele respective. În asemenea situaţii se află unele funcţii militare, cei detaşaţi în direcţii speciale, la Guvern, Administraţia Prezidenţială ş.a., ele nefiind incluse în prevederile Ordinului general nr. M-116/2002, impunându-se revederea şi completarea neîntârziată a acestui ordin.

Cei care se află în această situaţie, să se adreseze Direcţiei Management Resurse Umane a M.Ap.N., descriind situaţiile în care s-au aflat şi solicitând documente în acest sens.

c/ Cei detaşaţi pe anumite perioade în economia naţională şi nu şi-au identificat veniturile pentru aceste perioade, să se adreseze arhivelor întreprinderilor în care au activat, solicitând adeverinţe, pe care le vor trimite la Casa de pensii sectorială a M.Ap.N., în vederea luării în considerare.

d/ Pentru ca procesul de revizuire a pensiilor militare să fie realizat în folosul tuturor beneficiarilor actuali îndreptăţiţi, M.Ap.N. a prelungit perioada în care se poate interveni pentru corectări până la 01.01.2014, perioadă în care se mai pot trimite adeverinţe cu veniturile realizate.

e/ Biroul Permanent Central va continua demersurile, inclusiv pe calea instanţelor judecătoreşti, pentru a determina acceptarea modificării art. 6 şi 7 ale O.U.G. nr.1/2011, în sensul amendamentelor propuse de A.N.C.M.R.R.

f/ Biroul Permanent Central s-a angajat să întocmească un raport către Ministrul Apărării Naţionale cu situaţia existentă în teritoriu privind afectarea pensiilor militare şi în acelaşi timp să prezinte propuneri concrete privind asigurarea unor drepturi cum ar fi : grupele de muncă, sporuri, asistenţă sanitară şi medicală, etc care sunt în sfera de competenţă a M.A.N.

g/ A fost stabilită necesitatea continuării preocupărilor pentru elaborarea unei legi a pensiilor militare, ca pensii ocupaţionale, care să corecteze anumite anomalii ale fostei Legi 164/2001, dar să păstreze ce s-a obţinut bun prin actualele reglementări.

Cadrele militare în rezervă şi în retragere prezente la întâlnirea informală au apreciat solicitudinea cu care reprezentanţii M.Ap.N. au răspuns problemelor ridicate.

În încheiere, s-a exprimat încrederea că M.Ap.N. în parteneriat activ cu A.N.C.M.R.R,, va continua să acţioneze în domeniul pensiilor cuvenite militarilor până la eliminarea completă a surselor de nemulţumire, inclusiv pentru adoptarea unei legi specifice, în concordanţă cu sistemul legislativ în domeniu din statele membre NATO şi UE.

BIROUL PERMANENT CENTRAL

 

 

 

 

 

 

 

 

Previous Article
Next Article