INFORMARE

Urmare la Precizările nr. 268  ale Casei Sectoriale de pensii a MApN,  și a Deciziei nr. XII/4/13.07.2020 a Curtii de Conturi a Romaniei,  atașăm  pentru informare:

R A P O R T  D E  C O N T R O L  „Verificări cu privire la aspecte legate de gestionarea elementelor patrimoniale ale entității”  la CASA DE PENSII SECTORIALĂ A MINISTERULUI APĂRĂRII NAȚIONALE (CPS MApN)

PRESEDINTE ANCMRR „Al. I. Cuza” // Gl.lt.(rtg.) Neculai BAHNAREANU//

Raport Control CPS MApN 2020(1)

Previous Article
Next Article