COMUNICAT FORUM

FORUMUL

STRUCTURILOR ASOCIATIVE ALE  MILITARILOR DIN SISTEMUL DE APĂRARE, ORDINE PUBLICĂ ȘI SECURITATE NAȚIONALĂ

COMUNICAT din 23.09.2020

Având în vedere faptul că la solicitările mele, transmise președinților structurilor asociative din cadrul FORUMULUI, pentru a realiza un punct de vedere comun privind PLx 199, răspunsurile nu au întrunit elementele constitutive pentru transmiterea acestuia celor două Comisii ale Parlamentului (Muncă și Apărare)  am convocat, în data de 22.09.2020, ședința FORUMULUI pentru componenta  – apărare. Ședința s-a desfășurat, prin bunăvoința Ministrului Apărării Naționale, dl. Nicolae CIUCĂ, care a și participat la ședință, la sediul ministerului. La ședință au participat 22 din 39 de reprezentanți ai structurilor asociative .

Discuțiile au avut ca punct comun, eliminarea discriminărilor și inechităților, create de o legislație preferențială.

S-a  decis împreună, faptul că Ministerul Apărării Naționale și FORUMUL structurilor asociative ale militarilor din sistemul de apărare, ordine publică și securitate națională vor susține, cu anumite propuneri de modificare necesare, PL-x nr. 199/2020 – proiectul de lege privind modificarea și completarea Legii nr. 223/2015 privind pensiile militare de stat și instituirea unor măsuri în domeniul pensiilor militare de stat.

Chiar dacă punctele de vedere exprimate au vizat în principal susținerea amendamentelor propuse de minister au fost subliniate și multe neclarități privind aceste amendamente, neclarități reieșite din multitudinea de opinii apărute după elaborarea acestui document, în special faptul că structurile asociative ale militarilor nu sunt de acord cu aplicarea actualizării …după intrarea în vigoare, în totalitate a legii cadru privind salarizarea.

Menținem ideea că în cadrul  FORUMULUI, trebuie  să asigurăm un cadru real și corect de dezbatere și de căutare a celor mai eficiente soluții pentru soluționarea problemelor cu care ne confruntăm. Datorită atitudinii unor membri ai structurilor asociative, a vocabularului, de multe ori degradant pentru un cadru militar, am ajuns masa de manevră a politicului, o permanentă sursă de exemplu ce nu trebuie urmat, indiferent de  forma sub care se manifestă. Acest lucru se observă și în graba unora de a da comunicate care urmăresc alte scopuri decât cele stabilite prin Protocolul de colaborare semnat de 54 de structuri asociative.

În speranța că, după alegerile locale, cele două comisii parlamentare vor elabora raportul comun, iar Parlamentul va pune în discuție proiectul legislativ PLx 199, președinții structurilor asociative vor informa membri structurilor asociative cu modalitățile de colaborare cu decidenții politici și conducerile ministerelor de resort pentru  realizarea  obiectivelor noastre.

Presedintele FORUMULUI  SAOPSN

   Col(rtr) //Marian TUDOR//

COMUNICAT FORUM 22.09.2020

Comunicat MApN

Previous Article
Next Article