Filiala Judeţeană „Ziridava” ARAD

SUB DRAPELUL IANCULUI

De curând, a fost expus în incinta unui liceu din Arad drapelul de luptă din anii 1848-1849 al unei legiuni de moţi din oastea revoluţionară a lui Avram Iancu, cea care a transformat Munţii Apuseni în cetate inexpugnabilă în calea hoardelor ungureşti care luptau pentru libertatea naţiunii maghiare de sub jugul austriac, dar refuzau libertatea poporului român majoritar în Transilvania.

Realizat din transformarea în steag a unui prapore bisericesc confecţionat din piele de viţel, cu icoane reprezentând sfinţi ortodocşi şi bordurat de jur-împrejur cu drapel tricolor roşu, galben şi albastru, drapelul a fost păstrat mai bine de un secol şi jumătate de o familie din Ţara Moţilor, apoi a fost dăruit în anul 2001 marelui patriot şi om politic Corneliu Vadim Tudor, care l-a aşezat la loc de cinste în colecţia lui personală. După decesul lui Vadim, familia l-a scos la vânzare prin licitaţie publică, nu înainte de a organiza un turneu de prezentare prin marile oraşe din Ardeal, astfel că, în ziua de 27 ianuarie 2016, drapelul a putut fi admirat în municipiul Arad.

Membrii Filialei Judeţene “Ziridava” Arad a Asociaţiei Naţionale a Cadrelor Militare în Rezervă şi în Retragere, împreună cu cei ai Filialei Judeţene “Avram Iancu” a Asociaţiei Naţionale Cultul Eroilor-Regina Maria şi ai Filialei Judeţene “Zarandul” a Asociaţiei Naţionale a Veteranilor de Război, n-au scăpat fericitul prilej de a vedea această relicvă a unor vremuri de glorie din istoria patriei.

Drapelul Iancului ne inspiră sentimente de mândrie şi de înaltă simţire patriotică, graţie simbolisticii pe care o reprezintă şi a emoţiei reale pe care o trezeşte în cugetul şi în simţirea oricărui român care stă în faţa lui. Sub faldurile acestui drapel de luptă au respins moţii repetatele atacuri ungureşti, cu gândul la noi cei de azi, care trăim într-o Românie liberă şi întregită. Avem datoria sfântă de a o păstra aşa cum am primit-o de la înaintaşii nostri şi de a o transmite tot aşa urmaşilor” declară gl.mr.(r.) Vasile-Ionel Heredea, preşedintele filialei judeţene a A.N.C.M.R.R.

În acelaşi context, preşedintele filialei judeţene a A.N.C.E.-R.M., col.(r.) Constantin Bursa, a adăugat: “Avram Iancu este patronul spiritual al asociaţiei noastre, aşa cum putem spune fără a greşi că este patronul spiritual al tuturor ardelenilor şi al românilor în general. Un drapel care a fost purtat în luptă de către vitejii săi oşteni este o ocazie unică de a ne întâlni pe viu cu istoria şi cu eroii neamului românesc”.

Mr.(rez.) Dorin Ocneriu

Drapel de lupta Avram Iancu steag avram iancu Sub drapelul Iancului

Previous Article
Next Article