Filiala Judeţeană ARAD ,, ZIRIDAVA”

Precizări privind pensiile militarilor

O delegaţie a Ministerului Apărării Naţionale, condusă de contraamiral Silviu Cătălin Dumistrăcel, locţiitor pentru Resurse al Şefului Statului Major General şi compusă  din ofiţeri superiori din Direcţia Financiar-Contabilă, Direcţia Personal şi Mobilizare, Direcţia Relaţii Publice şi Casa Sectorială de Pensii a M.Ap.N., s-a aflat marţi, 9 februarie 2015, la Arad pentru a aduce lămuriri cu privire la prevederile Legii nr. 223/2015 şi ale O.U.G. nr. 57/2015, acte normative care au produs o reală dezbatere în mediul militar. La întâlnire au participat cadre militare active şi în rezervă din municipiul şi judeţul Arad.

Din discuţiile purtate şi din precizările aduse de această comisie, s-a reliefat clar faptul că este necesară o nouă recalculare a pensiilor militare, pe baze concrete, avantajoase, care să reflecte în mod corespunzător importanţa socială a serviciului în armată, vechimea şi condiţiile speciale de muncă, dar şi efortul, sacrificiile, incompatibilităţile şi restricţiile pe care acesta le presupune.

În urma prezentărilor şi a simulărilor pe diferite categorii de salariaţi din armată şi de pensionari militari, reiese clar că actualii pensionari nu vor pierde nimic, ba chiar – funcţie de situaţia specifică a fiecăruia – unele pensii vor creşte.

Din discuţiile care au urmat am reţinut următoarele:

Contraamiral Silviu Cătălin Dumistrăcel: „Conducerea Ministerului a decis că este necesară o mai bună comunicare cu personalul activ şi cu rezerviştii, pentru a lămuri sub toate aspectele noile acte normative care aduc modificări actualului sistem de pensii militare. De aceea am pornit prin garnizoanele importante ale ţării, să discutăm cu militarii activi şi în rezervă sau retragere, să aducem lămuririle necesare. Ne bucurăm că aţi răspuns chemării noastre şi vă rog să transmiteţi colegilor dvs., cadre în activitate sau pensionari militari, că protecţia socială a personalului armatei este una din cele mai importante probleme care stau în atenţia Ministerului, alături de creşterea capacităţii de apărare a patriei şi colaborarea cu partenerii din NATO”.

Col. Pegulescu Augustin, comandantul Centrului Militar Zonal Timiş:

În ce priveşte cadrele active, noile reglementări legale vin să aducă un plus de rigoare în stabilirea vechimii în muncă, categoriile de venituri ce se vor lua în baza de calcul la stabilirea pensiei şi instituirea unor coeficienţii favorabili, aceşti factori fiind gândiţi a deveni operabili şi în cazul elaborării de Parlament a mult aşteptatei legi a salarizării în România”.

Col. Relu Burtea, comandantul Centrului Militar Judeţean Arad şi al garnizoanei Arad: „Armata, prin structurile sale centrale şi teritoriale, face un efort deosebit pentru a prelua cererile de recalculare depuse de pensionarii militari. Noi îi aşteptăm pe cei din judeţul Arad la CMJ, str. Lucian Blaga nr. 4-6, tel 0257 281693, asigurându-i de toată solicitudinea noastră în preluarea cererilor şi transmiterea lor către eşaloanele abilitate. În acest sens avem un sprijin deosebit din partea Filialei Arad a A.N.C.M.R.R. şi a subfilialelor Lipova şi Ineu”.

Gl.lt. (rez.) Avram Cătănici, membru în conducerea centrală a A.N.C.M.R.R.: „Demersul dvs. este foarte util, a lipsit comunicarea promptă şi eficientă între structurile centrale şi cele locale, iar mass media a interpretat şi a publicat în mod diferit unele prevederi ale legislaţiei în vigoare sau în proiect. Considerăm Legea 223 ca fiind una foarte bună, care vine în sprijinul pensionarilor militari, actuali şi viitori, întărind încrederea în conducerea armatei şi accentuînd spiritul de corp dintre activi şi rezervişti”.

Col.(rez.) Crişan Sandu, primvicepreşedinte Filiala „Ziridava” Arad a A.N.C.M.R.R.: „Mulţumim Ministerului pentru modul în care se interesează de soarta celor care au slujit patria sub drapel. Rezerviştii militari din Arad sunt aşteptaţi pentru depunerea cererilor de recalculare şi alte detalii la sediul Filialei Judeţene a A.N.C.M.R.R. din Bd. Decebal nr 19, Arad”.

Col.(rez.) Ion Nedelcea, preşedinte Subfiliala Lipova: „Reîntregirea pensiilor diminuate în anii 2010-2011 este un act de dreptate pentru cei care au avut de suferit din acest punct de vedere. Am înţeles că până în noiembrie 2017 vor fi returnate sumele cuvenite celor 21 de luni rămase restante

Col.(rez.) Maftei Mihail, vicepreşedinte Subfiliala Ineu: „Erau necesare aceste precizări, dată fiind starea de spirit a pensionarilor militari, îngrijoraţi de mult prea desele schimbări din legislaţia care îi priveşte şi care, din experienţa anilor trecuţi, pot duce la diminuarea pensiei. Este bine dacă s-ar evita din actele normative formulările ambigui, care lasă loc la interpretări”.

Col.(rez.) Mircea Cosor, Lipova: „Ştim că M.Ap.N. depune un efort considerabil, peste 500 de specialişti fiind angrenaţi în acest proces de durată. Asigur pe toţi colegii în rezervă sau în retragere că-şi vor primi drepturile băneşti valabile începând cu 1 ianuarie 2016, chiar dacă recalcularea se va face mai devreme sau mai târziu, în cei doi ani care urmează”.

Mr.(rez.) Dorin Ocneriu

DEZBATERE PENSII ARAD 1 DEZBATERE PENSII ARAD 2 DEZBATERE PENSII ARAD 3

Previous Article
Next Article