Filiala Județeană „ZIRIDAVA” Arad a A.N.C.M.R.R.

ION I.C. BRĂTIANU  DE STRAJĂ LA PRIMĂRIA TÂRNOVA

Sâmbătă, 24 noiembrie 2018, comuna Târnova din județul Arad a trăit momente de mare sărbătoare: dezvelirea bustului marelui om politic și făuritor de istorie Ion I.C. Brătianu, prim ministru al României în cinci mandate, președinte al Partidului Național Liberal și patriot de primă însemnătate în istoria modernă a României.

Operă a unui artist plastic din Ungaria, bustul de bronz a fost dezvelit în cadru solemn de doi parlamentari arădeni – senatorul Ioan Cristina și deputatul Glad Varga – și sfințit de un sobor de preoți ai Bisericilor Ortodoxe din Protopopiatul Ineu în frunte cu protopopul Adrian Zaha, care au oficiat și parastasul de pomenire la împlinirea a 91 de ani de la moartea ilustrului lider de partid și de guvern, omul care, alături de Regele Ferdinand și de Regina Maria, a reușit să obțină din partea marilor puteri europene recunoașterea voinței unanime de unire a românilor într-un singur stat mare și întregit.

Primarul comunei Târnova, Florin Farcașiu, a adresat cuvântul de salut și a prezentat onorații invitați, personalități ale vieții culturale, administrative, politice și economice de pe plan județean și local.

Armata a fost reprezentată de o delegație a Filialei Județene „ZIRIDAVA” Arad a A.N.C.M.R.R. în frunte cu președintele gl.mr.(r) Vasile-Ionel Heredea, precum și de delegația Filialei Ineu condusă de gl.bg.(r) Vasile Băețan. De asemenea, au fost reprezentate Filialele Județene ale A.N.V.R. și A.N. „Cultul Eroilor Regina Maria” prin președinții lor, col.(r) Sandu Crișan și col.(r) Constantin Bursa. De mare audiență la public s-a bucurat fanfara Brigăzii 18 „DECEBAL” din Timișoara, care a interpretat Imnul Național al României și mai multe marșuri militare și cântece patriotice, susținute vocal de toți cei prezenți.

În alocuțiunile rostite cu acest prilej a fost evidențiată personalitatea plină de virtuți patriotice, politice și administrative a lui Ion I.C. Brătianu (senator Ioan Cristina), exemplul pentru tineri dat de marile personalități ale poporului român (deputat Glad Varga), rolul lui Ion I.C. Brătian în realizarea și consolidarea României Mari (gl.mr.(r)  Vasile-Ionel Heredea), educarea tinerilor în spirit patriotic (Constantin Popuța-președinte Asoc. „Cartea, izvor de cultură”), nevoia de fapte în manifestarea patriotismului și a credinței creștine (pastor Daniel Suciu), contribuția majoră a Aradului la înfăptuirea unității naționale (prof. Marius Kramer), cinstirea veteranilor, icoanele vii ale istoriei neamului (col.(r.) Sandu Crișan), incursiune în istoria locală a anului 1918 și mulțumiri pentru cei care au edificat monumentul marelui român care a fost Ion I.C. Brătianu (preot Florin Păiușan).

Cu acesată ocazie s-au decernat diplome de onoare și medalii aniversare celor care și-au adus aportul la modernizarea comunei și la ridicarea nivelului de trai al cetățenilor. Un moment emoționant în acest sens a fost omagierea – de către primar, de către președintele veteranilor arădeni și de către întreaga asistență – a ultimului veteran de război care mai trăiește în comuna Târnova – Onuț Stoia din satul Dud, ajuns la venerabila vârstă de 97 de ani.

Elevii școlilor din Târnova și Agrișu Mare au susținut un frumos program de cântece patriotice, de asemenea și apreciatele soliste de muzică populară Voichița Suba și Cristina Stanciu.

Primarul Florin Farcașiu a încheiat ceremonia spunând: „Ion I.C. Brătianu va străjui de-a pururi intrarea în sediul administrativ al comunei noastre, aducând cu el spiritul de ordine, bunăstare și sacrificiu pentru neamul românesc. Mulțumesc autorităților județene, mulțumesc armatei și tuturor celor prezenți astăzi spre a-l omagia pe cel mai mare liberal al nostru, un exemplu de muncă și luptă necontenită întru propășirea României Mari”.

Mr.(r) Dorin Ocneriu

 

Redăm cuvântul rostit cu acest prilej de președintele Filialei Județene „ZIRIDAVA” Arad a A.N.C.M.R.R., gl.mr.(r) Vasile-Ionel Heredea:

ONORAT AUDITORIU,

DOMNULE PRIMAR AL COMUNEI TÂRNOVA,

STIMAȚI PARLAMENTARI DE ARAD

DOAMNELOR  ȘI DOMNILOR REPREZENTANȚI AI AUTORITĂȚILOR PUBLICE LOCALE, AI ȘCOLILOR ȘI INSTITUȚIILOR PUBLICE

CINSTITE FEȚE BISERICEȘTI,

DRAGI LOCUITORI AI UNEIA DINTRE CELE MAI CUNOSCUTE ȘI MAI APRECIATE LOCALITĂȚI DE PE PLAIURILE ARĂDENE ÎNCĂRCATE DE ISTORIE

 

Celebrăm astăzi o personalitate imensă a istoriei noastre naționale, un om deosebit, care și-a lăsat amprenta de neșters peste toate ținuturile românești, indiferent de cine au fost ele stăpânite din vremuri: marele om politic ION I.C. BRĂTIANU, prim ministru și făuritor al României Mari!

Pentru ardeleni, Regatul României era, la 1918, limanul făgăduinței milenare și împlinirea devizei pașoptiste: Soarele românilor la București răsare! Astfel că, la chemarea entuziastă de unire făcută de oamenii politici ai vremii, în frunte cu corifeii arădeni ai Marii Uniri Vasile Goldiș, Ioan Suciu, Ștefan Cicio Pop și Ioan Fluieraș, peste 100.000 de români s-au adunat la Alba Iulia la 1 decembrie 1918, votând – prin delegații lor – unirea pentru totdeauna a Transilvaniei, Banatului, Crișanei și Maramureșului cu patria mamă România.

Regele Ferdinand, Regina Maria și Guvernul de la București condus de Ion I.C. Brătianu au luat act cu mare bucurie de decizia ardelenilor, primind cu brațele deschise în ziua de 14 decembrie 1918 delegația care a înmânat Hotărârea de unire de la Alba Iulia. Ionel I.C. Brătianu a spus atunci: De o mie de ani vă așteptăm, fraților, să veniți ca să nu ne mai despărțim niciodată.

 

Iată că acum, la 100 de ani de-atunci, ne găsim în aceiași țară românească întregită, care duce mai departe visul României Mari, independentă și suverană.

Ar mai fi multe de spus despre rolul lui Ionel I.C. Brătianu în recunoașterea – prin Congresul de Pace de la Paris din anii 1919-1920 – unirii complete și indestructibile a românilor, despre aportul inestimabil și poate neștiut al Reginei Maria în acest demers, atacat de mulți dușmani din interior și din exterior, a cărui reușită a încununat lupta și jertfa a sute de mii de eroi din Primul Război Mondial. Istoria a consemnat totul cu litere de aur și însăși dezvelirea acestei frumoase statui ne arată anvergura omului de stat Ion I.C. Brătianu și nemurirea spiritului său. Un singur lucru vreau să evidențiez, pentru cei de față și pentru cei care vor să înțeleagă mesajul unui general al armatei Române: Dragi compatrioți, se cuvine să ne cinstim marii oameni politici din toate timpurile, care au binemeritat de la popor și între care Ionel I.C. Brătianu strălucește. Să nu-i uităm pe cei care atunci au înțeles să lucreze împreună pentru același țel: unificarea întregii Românii. Ei trebuie să fie exemplu de urmat pentru conducătorii de azi, care ar putea da proba unui mai mare patriotism în fața deciziilor politice de interes național, dar și proeuropene, care le stau în față în zilele noastre!

Să întâmpinăm Ziua Națională a României cu același consens și cu aceiași simțire patriotică ca și a celor care au înfăptuit unirea în urmă cu 100 de ani.

La mulți ani, România!

 

 

 

 

Previous Article
Next Article