FILIALA JUDEȚEANĂ ARGEȘ „POSADA” a A.N.C.M.R.R.

24 noiembrie 2018 – Biblioteca publică „LUCA PAUL” din cadrul Casei de Cultură Domnești, simpozion la Centenar „UNIRE-N CUGET ȘI-N SIMȚIRI”

Organizatori:

Prof.dr. George BACIU, redactor șef al revistei „PIETRELE  DOAMNEI” și președinte al Subfilialei Domnești a Cultului Eroilor „Regina Maria” Argeș;

Col.(rtr.) Laurențiu DOMNIȘORU, președintele Filialei Județene Argeș „POSADA” a ANCMRR „Alexandru Ioan Cuza”.

Din program:

*prof. dr. George BACIU – „Unirea a fost și fi-va în noi”;

* prof. Gabriel ZĂVOIANU – „Cetatea de Scaun a Sufletului Românesc”;

* prof. Constantin VOICULESCU – „1 Decembrie 1918, Ziua Națională a României”;

* acad. Gheorghe PĂUN ( membru al filialei )- „Optimism la Centener”;

* preot George – Robert MITRACHE – „Biserica ortodoxă română și conștiința națională a poporului român”;

* Col.(r.) Rodica și Marian NICOLAE ( membrii ai filialei ) – „Contribuția armatei române la înfăptuirea Marii Uniri”;

* istoric George ROTARU – „Centenarul de aur”;

* prof. Grigore BOGDAN – „Ziua învierii obștii românești”;

* prof. Maria – Magdalena OGRINJEA – „Portret de erou. Mareșalul Al. Averescu”;

* prof. Costin COMÂNESCU – „Regina Maria – regina Unirii”;

* prof. Cezar BĂDESCU – „Poezii mai puțin cunoscute referitoare la frământările pentru păstrarea conștiinței naționale și realizarea unității într-un singur stat așezat între hotarele Daciei antice”;

La final, participanții au asistat la programul artistic „UNIRE-N DANS ȘI VOIE BUNĂ”, susținut de Ansamblul de dansuri populare „MLĂDIȚE SĂLĂTRUCENE” al Școlii Gimnaziale Sălătrucel, jud. Vâlcea și elevii Liceului Tehnologic „ PETRE IONESCU – MUSCEL”.

PREȘEDINTELE FILIALEI JUDEȚENE ARGEȘ „ POSADA”

Colonel ( rtr.) Laurențiu  DOMNIȘORU

Previous Article
Next Article