Filiala Județeană Bistrița-Năsăud „General Grigore Bălan”

Mesajul ce va fi depus la Muzeul Unirii din Alba Iulia cu prilejul participării unor bistrițeni la sărbătorirea Centenarului Marii Uniri  din capitala Unirii.

1 DECEMBRIE 2018

CENTENARUL MARII UNIRI

Bistrițenii urează României, pe deplin întregită, încă multe, multe CENTENARE !

Alba Iulia și Blajul au îmbrăcat haine de sărbătoare din convingerea că Marea Unire este, neîndoios, însoțită de Marele Patriotism, sau ar trebui să fie cea mai mare zi din istoria poporului român.

Bistrițenii trăiesc la cote superioare iubirea de țară, ca și toți ardelenii, fără să uite însă că vin la Alba Iulia și la Blaj din orașul Imnului Național.

De asemenea, nu uităm că Bistrița este primul oraș din țară care a validat la 27 octombrie 1918 hotărârea de a se uni cu ȚARA, cu ROMÂNIA.

Din acest motiv, sentimentul dragostei de ȚARĂ este nemăsurat și cu tot respectul întâmpinăm o astfel de sărbătoare, datorită înaintașilor noștri care s-au numărat printre fruntașii unioniști.

Noi, Bistrițenii dăruim  cu tot respectul și dragostea noastră de români, în această zi deosebit de încărcată în semnificații, cele mai alese gânduri la primul CENTENAR, care ne obligă să nu fim mai prejos de toți înaintașii noștri, începând chiar cu Burebista și mai ales se impune să nu uităm istoria cea adevărată. În condiții istorice extrem de complexe, românii și-au luat soarta în propriile mâini, au profitat de marea criză politico-militară europeană și prin voința poporului, dar și prin dârzenia și spiritul de jertfă al ostașilor români, au reușit să refacă unitatea vetrei neamului. Astfel a luat naștere „România Mare”, în fapt România întregită, care a cuprins între hotarele sale cea mai mare parte din vatra Daciei getice din străvechime.

Dumnezeu să ne ajute să trăim în veci în România Mare și Unită !

Asociația Veteranilor de Război Bistrița-Năsăud, președinte col.(r.) Vasile Măgerușan;

Asociația Națională Cultul Eroilor „Regina Maria”- Filiala Județului Bistrița-Năsăud „Colonel Liviu Rusu”, președinte de onoare col. (r.) Ioan Cordovan, prim vice-președinte col.(r.) Gheorghe Tanco;

Asociația Națională a Cadrelor Militare în Rezervă și Retragere „Alexandru Ioan Cuza”, Filiala Județului Bistrița-Năsăud „General Grigore Bălan”, președinte col.(r.) Nicolae Pop;

Bistrițeni participanți la sărbătoarea Centenarului Marii Uniri din capitala  Unirii Alba Iulia:

Col.(r.) Ioan Gaftone, col. (r.) Tudorel Dragonici, col.(r.) Constantin Ionițoaie, col.(r.) Alexandru Moldovan, lt.col. (r.) Ștefan Alecu, col.(r.) Dorel Drăgan, col. (r.) Ioan Păduraru, col.(r.) Marian Dospina, col. (r.) Ioan Oul, col. (r.) Felician Neagoș, col. (r.) Ionel Gherman, col.(r.) Liviu Galoș, m.m.(r.) Leon Andreaica, plut.adj. (r.) Niculai Cucolaș, jr. Marius Chiuzan.

1 DECEMBRIE 2018

Previous Article
Next Article