Filiala Judeţeană VÂLCEA. ,,General GHEORGHE MAGHERU’’

In  data  de  24   martie  2016  a  avut  loc Adunarea  Generală   anuală a Filialei  Județene Vâlcea   la  care, din  partea   A.N.C.M.R.R.  Central, a participat  domnul  general  maior  (rtg.) VICTOR  CONSTANDA, vicepreședinte  și  purtător  de   cuvânt al  A.N.C.M.R.R.  „Alexandru  Ioan  Cuza”.

La  activitate  au  participat  un   număr  de    72  de  membri ai  filialei.

S-au  discutat  urmatoarele:

-Raportul  de  analiză  asupra activității  desfășurate  de Biroul  Permanent  și  Comitetul  Executiv  în  perioada 15  martie  2015 –  24  martie  2016 ;

-Programul  de  activități  al  Filialei  Județene  Vâlcea  pentru  anul  2016 ;

-Bugetul  de  venituri  si  cheltuieli  pentru  anul 2016;

-Raportul  Comisiei  de  Cenzori.

In  urma  discuțiilor  purtate  pe  baza  materialelor  prezentate, cei  care  au  luat   cuvântul și-au  exprimat  mulțumirea  pentru  activitatea  Biroului  Permanent  și  a  Comitetului  Executiv  în  perioada  analizată.

Președintele AMCMRR Vâlcea

Col . (r) VASILE  DABU

w2 w3 w5

Previous Article
Next Article