Filiala Județeană Sibiu „Gl. Ilie Șteflea”

Adunarea Generală anuală

 Joi, 31 martie 2016 a avut loc Adunarea Generală a Filialei Județene Sibiu „Gl. Ilie Șteflea” a ANCMRR, care s-a desfășurat, începând cu orele 10.00, la Cercul Militar Sibiu.

Au participat ca invitați:

D-nul gl.mr.(r) Victor Constanda – din partea ANCMRR-Central;

D-nul gl.flt. aer.(r) ing. Viorel Andrei – Președintele Subfilialei  Mediaș a ANCMRR;

D-nul col.dr. Vasile Căruțașu – din partea Garnizoanei Sibiu și a  A.F.T. „N. Bălcescu”;

D-nul col.dr. Adrian Zisu – comandantul Centrului Militar Județean;

D-nul col.(r) Dănilă Moldovan – Președintele Filialei Județene Hunedoara „Sarmizegetusa” a ANCMRR;

Nu au binevoit să ne onoreze cu prezența, deși au primit invitații:

Cristian Roman – prefectul județului Sibiu – nou numit în funcție;

Col.(r) dr.Constantin Șovăială – președintele Consiliului Județean Sibiu – nou numit în funcție;

Astrid Fodor – primar interimar al municipiului Sibiu ( menționez faptul că din anul 2000 și până în prezent, primarul ales sau interimar al Sibiului nu s-a deranjat să ne onoreze cu prezența);

Au participat peste 100 de membri ai filialei noastre delegați să participe la Adunarea Generală.

Raportul de activitate (pentru perioada martie 2015-martie 2016), Proiectul de plan de activitate (pentru anul care urmează) și Proiectul de hotărâre a Adunării Generale au fost prezentate de către președintele Filialei Județene Sibiu „Gl. Ilie Șteflea” a ANCMRR, Col.(r) Ioan Părean.

Bugetul de venituri și cheltuieli pentru perioada analizată a fost prezentat de Col.(r) Alexandru Petrescu, secretarul și totodată contabilul filialei, iar Raportul Comisiei de Cenzori a fost prezentat de către președintele acesteia, Col.(r) dr. Alexandru Bucur.

Toate documentele prezentate au fost aprobate de către participanți, în unanimitate de voturi.

S-a stabilit în urma discuților care au avut loc, ca activitatea filialei să continue în același fel ca și până în prezent: cu ședințe săptămânale (în fiecare joi), cu excursii cel puțin o dată pe lună, cu invitarea diferitelor personalități militare sau civile pentru a ne prezenta aspecte din domeniul lor de activitate, depunerea de coroane de flori la monumentele sau la cimitirile militare, continuarea realizării revistei „Rezervistul sibian” și a albumului foto „Cronica ilustrată a Filialei…” etc.

În perioada analizată s-au organizat 17 excursii (16 în țară și 1 în Europa Centrală);

Avem 59 de membri simpatizanți (cu carnet), dintre care și ….o stareță de mănăstire, maica Stavrofora Marina (Marina Gligor) de la Mănăstirea „Sfânta Treime” Strâmba-Jiu, jud. Gorj.

Au luat cuvântul invitații prezenți, numeroși membri ai filialei, iar col. Dănilă Moldovan a înmânat președintelui filialei sibiene o diplomă, cartea-album a filialei din Deva și câteva cărți de istorie locală.

Adunarea Generală s-a finalizat cu o masă comună (festivă) la restaurantul „Galant” din Sibiu.

A consemnat  Col.(r) Ioan Părean

Notă: Fotografiile anexate reprezintă:

001 – Col.(r) Ioan Părean – vorbind participanțior;

002 – Col.(r) Alexandru Petrescu – prezentând situația financiară;

  1. – Col.(r) dr. Alexandru Bucur – Președintele Comisiei de Cenzori;
  2. – Col.dr. Vasile Căruțașu – reprezentantul garnizoanei Sibiu;
  3. – Col.dr. Adrian Zisu – comandantul CMJ Sibiu;
  4. – Col.(r) Dănilă Moldovan – înmânând diploma din partea filialei hunedorene;
  5. – Col.(r) Ioan Părean și d-nul Gl.mr.(r) Victor Constanda – la masa prezidiului;
  6. și 009 – D-nul Gl.mr.(r) Victor Constanda – vorbind participanților;

001 002 003 004 005 006 007 008 009

Previous Article
Next Article