Filiala Județeană Sibiu „Gl. Ilie Șteflea” a ANCMRR „Alexandru Ioan Cuza”

Din activitatea filialei sibiene

 Joi, 28 martie 2019, la Filiala Județeană Sibiu „Gl. Ilie Șteflea” a ANCMRR „Alexandru Ioan Cuza” s-a ținut Adunarea Generală din acest an, 2019.

Din partea ANCMRR-Central a participat d-nul comandor (rtr) Eugen Casapu, secretar general al Asociației. Din partea Instituției Prefectului Județului Sibiu, d-nul Daniel Cismaru, șef serviciu. Din partea Consiliului Județean Sibiu, d-nul Marcel Luca, vicepreședintele Consiliului. Din partea Primăriei Sibiu, ca de obicei, nimeni (din anul 2000 din conducerea săsească a municipiului Sibiu nu ne-a mai onorat nimeni cu prezența). Din partea Garnizoanei Sibiu a participat d-nul col. dr. Constantin Gligoraș, locțiitorul comandantului AFT „Nicolae Bălcescu” din Sibiu, iar din partea CMJ Sibiu ne-a fost alături d-nul col. dr. Adrian Zisu, comandantul centrului militar.

Din partea Consiliului Județean al Persoanelor Vârstnice – d-na președinte Georgeta Cosma; din partea Filialei veteranilor de război preşedinte col.(rtr.) Ioan Chirica; din partea ASTRA –președintele Despărțământului Militar al ASTRA, col. (rtr) dr. Mircea Cosma;

De la Subfiliala din Mediaș a participat o delegație condusă de d-nul c-dor (r) Mircea Țiplea, președintele Subfilialei Mediaș și, totodată membru în Biroul Permanent al filialei noastre.

Adunarea Generală s-a desfășurat după normele și tipicul adunărilor generale precedente. Sala a fost arhiplină.

La încheierea adunării d-na Georgeta Cosma, președintă a Consiliului Județean al Persoanelor Vârstnice a înmânat o Diplomă și o Cupă, președintelui filialei sibiene, pentru buna colaborare între cele două asociații.

A consemnat, Col. (rtr) Ioan Părean

Explicația fotografiilor:

1.-3. În timpul intonării Imnului Național (prezidiul și participanții);

  1. Președintele filialei, Col. (rtr) Ioan Părean, prezintă bilanțul etc;
  2. Col. (rtr) Alexandru Petrescu prezintă situația financiară a filialei;
  3. Col. (r) dr. Alexandru Bucur prezintă concluziile Comisiei de Cenzori;
  4. Vorbește reprezentantul Prefecturii, d-nul Daniel Cismaru;
  5. Vorbește peprezentantul CMJ Sibiu, d-nul Marcel Luca;
  6. D-nul Col. dr. C-tin Grigoraș vorbind Adunării;
  7. Cuvântul de încheiere la avut d-nul C-dor (rtr) Eugen Casapu;
  8. Președintele filialei primind Diploma și Cupa de la d-na Georgeta Cosma;

Previous Article
Next Article