Filiala Județeană “Contraamiral  IACOB  BALAN”  Tulcea

ADUNAREA GENERALA A A.N.C.M.R.R. “Contraamiral  IACOB  BALAN”  Tulcea

        Pe data de 29.03.2019, la sediul C.M.J. Tulcea, prin amabilitatea comandantului unității, lt. col. COSMIN FRONE, a avut loc Adunarea Generală a A.N.C.M.R.R. Filiala Tulcea, la care am fost onorați de prezența președintelui Consiliului Județean- dl. HORIA TEODORESCU, primarului Municipiului – dl. CONSTANTIN HOGEA, șefului serviciului Deconcentrate si Afaceri Europene in cadrul Institutului Prefectului – doamna ANICA MADAR, vicepresedintelui C.J. – dl. PETRE BADEA, comandantului Garnizoanei Tulcea, dl. cdor. ANTONEL VATAMANU, comandantului C.M.J. Tulcea – lt. col. COSMIN FRONE, dl. COSTEL AGACHI – președintelui  A.N.C.M.R.R. –S.R.I . Tulcea și a doua cadre din conducerea A.N.C.M.R.R. – M.I. Tulcea, domnii lt. col. (r.) CONSTANTIN COSTAN si col. (r.) VICTOR IVAN.

Președintele filialei, dl. contraamiral de flotiră (r.) NICOLAE FILIP a solicitat un moment de reculegere pentru doi foști ofițeri decedați zilele trecute, cdor. (M.) (r.) ION VELEA si lt.cdor. (M.) (r.) ION MIHALCEA. După acest moment a prezentat invitații si Planul desfășurării Adunarii Generale, care a avut loc în două părți, prima cu problemele filialei și în partea a doua, probleme legate de Planul semestrial de cooperare cu C.M.J. în conformitate cu Ordinul Șefului S.M.G. Presedintele a dat cuvântul primvicepreședintelui Filialei- cpt. cdor. (r.) ROMEO STOICA, pentru a prezenta Raportul de Activitate al Comitetului si B.P. al Filialei, precum si Proiectul Programului de Activități pentru anul 2019.

Apoi, col. (r.) EPURE ROMICA a prezentat Execuția Bugetară pe anul 2018, Proiectul de Buget de venituri si cheltuieli pe 2019, dar și Raportul Cenzorului pe 2018.

După prezentarea materialelor, primvicepreședintele a prezentat  proiectul STATUTULUI A.N.C.M.R.R. “Contraamiral IACOB BALAN” Tulcea, care este în deplină concordanță cu art. 64 din STATUTUL  A.N.C.M.R.R. “Alexandru Ioan Cuza” și care a fost discutat si aprobat in unanimitate de voturi.

Apoi au avut loc discuții, în care membrii și-au spus părerile si sugestiile lor, printre acestia au fost comandant de cursă lungă, cdor. (r.) PETRE  PARVU, primul presedinte al A.N.C.M.R.R. Filiala Tulcea – cdor. (r.) STEFAN  VARZAN, cdor. (r.) GHEORGHE  BACANU, cdor. (r.) LUCICA STERIE, cpt. cdor. (r.) OVIDIU DUMITRESCU, col. (r.) STEFAN NISTOR, cdor. (r.) VASILE POPOVICI.

Președintele Filialei, dl. C.Am. Fl. NICOLAE FILIP a supus la vot materialele prezentate, cu amendamentele făcute care au fost aprobate în unanimitate de voturi.

In incheierea primei părți, absolut toate oficialitățile prezente au felicitatat conducerea A.N.C.M.R.R. Tulcea, dar si pe membrii săi, pentru rezultatele obtinute, au amintit că încă sunt cadre militare pensionate, membrii ai filialei, care lucrează cu rezultate foarte bune în diferite domenii in administrația locală și dânșii, doresc aceeași cooperare în bună înțelegere cu A.N.C.M.R.R. ,,Comtraamiral IACOB BALAN”. De asemeni, edilii au răspuns cu aceeași amabilitate interpelărilor membrilor prezenți și au promis sprijinul dânșilor (in problemele ce tin de functiile pe care le au), pentru toti pensionarii militari!

In partea a doua a Adunării, domnul comandant al C.M.J. Tulcea- Lt. col. COSMIN FRONE a prezentat un material interesant si necesar membrilor A.N.C.M.R.R. si a raspuns intrebărilor acestora, promițând ca va da în continuare dovadă de solicitudine pentru problemele cu care se confrunta pensionarii militari si a caror rezolvare tine de functia pe care o detine acesta de commandant al C.M.J.

 Consemneaza : Cpt. cdor. (r.) ROMEO STOICA – primvicepresedinte A.N.C.M.M.R.R. Filiala Tulcea

 Foto: COSTEL CONSTANTINESCU – consilier superior Serviciul  Comunicare, Relaţii Externe, Anticorupţie şi Promovarea Judeţului

 

Previous Article
Next Article