Filiala Județeană Galați ,,Gl. Eremia Grigorescu” a ANCMRR ,,A.I.Cuza”

Omagierea Generalului Erou Eremia Grigorescu

Conform Planului de activităţi al filialei, în colaborare cu Filiala locală a Cultului Eroilor, garnizoana Galaţi, Muzeul de Istorie Galaţi, I.J.S.U Galaţi, Primăria şi Protoeria Tg. Bujor-jud Galaţi, în zilele de 19 şi 20 iulie 2019, am  desfăşurat activităţi de comemorare a 100 de ani de la moartea Generalului  Eremia Grigorescu, cunoscut în istorie ca „Eroul de la Oituz-Mărăşeşti”.

Activităţile  au debutat  în dimineaţa zilei de 19 iulie ora 09.00  cu participarea unei delegaţii a filialei la sediul I.J.S.U Galaţi, care are patron tot pe Eremia Grigorescu, unde a fost dezvelit un basorelief cu efigia generalului, montat pe peretele  clădirii  de la intrarea în instituţie. Începănd cu ora 11.00, în sala de festivităţi  a Cercului Militar Galaţi, în prezenţa unui larg auditoriu: membri ai celor două filiale, cadre militare active din garnizoană şi I.J.S.U, veterani de război, studenţi de la Facultatea de istorie, a fost prezentată evocarea istorică : ,,100 de ani de la trecerea la cele veşnice a Generalului Erou Eremia Grigorescu”.  În cadrul evocării, preşedintele filialei a prezentat comunicarea   referitoare la personalitatea militară a generalului, prof muzeograf Damian Mihaela a punctat aspecte inedite din viaţa socială a eroului, iar scriitorul şi publicistul Victor Cilincă, comunicarea ,,Generalul Eremia Grigorescu şi Galaţi-ul”. Comunicările au fost sintetice şi cu informaţii inedite, fapt apreciat de participanţi cu îndelungi aplauze.

Sâmbătă, 20 iulie ora 09.00, la Tg.Bujor, locul de naştere a lui Eremia Grigorescu, în prezenţa Primarului, cdt. Garnizoanei Galaţi, prim adj., șefului I.J.S.U Galaţi, delegaţiile filialelor CMRR şi Cultul Eroilor, precum şi localnici, s-a desfăşurat un ceremonial militar religios. După slujba de pomenire, primarul Gâdei Laurenţiu şi col.rtr. ing. Paraschivan, preşedintele Filialei Cultul Eroilor Galaţi, au rostit scurte cuvântări despre viaţa şi faptele de armă ale lui Eremia Grigorescu. Apoi s-au depus coroane de flori şi în final s-a asistat la defilarea gărzii de onoare alcătuită dintr-un pluton al unităţii de garnizoană şi două de la I.J.S.U.

În continuare, delegaţiile  celor două filiale împreună cu delegaţia Primăriei Tg. Bujor, s-au deplasat în coloană la Mausoleul de la Mărăşeşti. Activităţile de aici au  început la ora 13.00 şi au  fost organizate de A.C.M.F.R.R ,,Slt. Ecaterina Teodoroiu” (care a obţinut din timp aprobările necesare) în colaborare cu Garnizoana Focşani.

După primirea oficialităţilor, comemorarea s-a desfăşurat în camera centrală a Mausoleului unde este sarcofagul cu rămăşiţele pământeşti ale Eroului. S-a început cu intonarea Imnului de Stat şi slujba de pomenire, apoi a urmat cuvântări din partea organizatorilor, oficialităţilor invitate şi a unor participanţi. Preşedintele filialei Galaţi a ANCMRR a prezentat succint aprecierile faptelor de armă ale Generalului din partea unor personalităţi contemporane autohtone şi străine. Delegaţiile noastre au depus o coroană de flori la sarcofagul cu 100 de lumânări (pentru secolul scurs de la moarte) şi în final s-a asistat la defilarea gărzii de onoare constituită de  către Bg.282 I.Mc. Focşani.

La întoarcere către Galaţi am oprit la Tecuci în parcul central al oraşului lângă care se află clădirea în care a funcţionat comandamemtul Armatei 1 în anul 1917. Aici  ne-au aşteptat membri ai subfilialelor noastre  din localitate şi un grup de copii de la cercurile de cercetaşi şi cultul eroilor. Cei doi preşedinţi au rostit scurte alocuţiuni privind personalitatea Eroului, câţiva elevi au recitat poezii despre eroii neamului şi s-au depus jerbe de flori la  locul cu inscripţia care aminteşte  de locul comandamentului Armatei 1 din 1917.

Referinduse la eroi, mareşalul Antonescu a spus:,,Eroii sunt pentru neam aşa cum sunt profeţii pentru religie şi sfinţii pentru biserică. Ei sunt verigile care leagă lanţul veşniciei naţionale”. Într-un  moment de mare cumpănă pentru popor şi ce mai rămăsese din ţară, prin geniul său militar şi eroismul ostaşilor pe care i-a condus magistral în luptă, Generalul Eremia Teofil Grigorescu a  fost o ,,verigă” tare contribuind decisiv  la dăinuirea noastră ca naţie. Suntem mândri că îl avem ca patron al filialei, fapt care ne obligă în continuare să fim la înălţimea virtuţilor lui. Glorie eternă Generalului Erou şi pomenirea lui să fie în veci!

Gl.bg(rtr) C-tin Antohe

Previous Article
Next Article