Filiala Județeană Cluj a ANCMRR ,,Al. I. Cuza”

TALENT  ȘI  EFORTURI  RĂSPLĂTITE

După ce a stat mulți ani în expectativă și în admirație față de umorul spontan,  suculent și  usturător   al unor celebri autori de gen – cum ar veni,   în umbra relaxantă a marilor maeștri epigramiști –  colonelul (r.) Gheorghe CIREAP s-a decis să meargă pe un drum propriu, etalându-și talentul și disponibilitatea de a-și face simțită vocea.  Recent a publicat a treia sa carte, reunind aici o parte dintre epigramele scrise în ultimii doi ani.

Cartea de față, sugestiv întitulată ” Ziua epigramei, epigrama zilei”, apărută în anul 2019 la prestigioasa editură Napoca Nova din Cluj-Napoca, vine să încununeze eforturile făcute de autor, pentru împlinirea sa ca om, ostaș și  intelectual. Este o carte care îmbogățește  biblioteca de gen și îl aliniază pe autor în frontul select al epigramiștilor români.

Așa cum se cunoaște, epigrama, la fel ca alte genuri – cum sunt fabula, catrenele satirice, pamfletele ritmate și alte forme poetice protestatare – are menirea asumată  de sensibilizare a conștiinței civice, trecând adesea de la atenționare la frondă, dezaprobând faptele reprobabile, propunându-și asanarea moravurilor și biciuirea tarelor comportamentale.

Este adevărat că epigrama stârnește râsul sau măcar surâsul, dar, după cum s-a putut vedea,  ne și încruntă frunțile prin adeziunea noastră la satira de tip sarcastic sau la momentul de reflecție pe care ni-l induce doar în patru rânduri.

Arma concentrată a satirei – și în epigramă, și în catrenul constatativ sau vindicativ, ori în zglobiul madrigal metaforic – are adesea efectul hârtiei de turnesol, arătând adevărul așa cum se prezintă el, adică gol și fără farduri inutile.

Nu știu exact cum este la alții, dar înclin să cred că niciunde epigrama, ca specie literară, nu este atât de răspândită și apreciată ca la noi, prin cenacluri, cărți, pliante și reviste, în agape colegiale sau aniversare, condimentând un act de cultură, avându-și maeștri cunoscuți și recunoscuți, înrolați în asociații, fundații, ligi sau grupuri de inițiați.

Din această perspectivă, a treia carte a lui Gheorghe CIREAP  este mai mult decât interesantă și surprinzătoare. Prin melanjul între epigramă și catren, prin spiritul fin de observație și reacție, prin râs, grimasă și surâs, prin constatare și poantă, prin har și haz, lucrarea de față își ocupă locul cuvenit în raftul cu cărțile de epigrame.

În acest caz, mai evidențiem și modul original în care autorul își alege anumite zile din an, evidențiindu-le semnificațiile, istorice și   actuale, dedicându-le apoi câte două catrene, cu aluzii evidente la realitate.

Nu ne-am propus să ne argumentăm afirmațiile cu exemple. Cititorul avizat le va găsi ușor în paginile cărții și le va gusta sau degusta ca atare. Însă, în acord sau dezacord cu autorul, cititorii vor constata că Gheorghe CIREAP a făcut, prin această nouă carte, un fapt de cultură remarcabil.

               Iulian PATCA, Președinte al Filialei Cluj  a  Ligii Scriitorilor din România

Previous Article
Next Article