Filiala Județeană Galați a ANCMRR “General Eremia Grigorescu”.

În data de 31.03.2017 la Cercul Militar s-a desfășurat Adunarea Generală pentru dare de seamă și alegeri a Adunare 2017

La această activitate deosebit de importantă au participat din partea ANCMRR-Central gl. mr.(r) dr. Mihălcioiu C-tin vicepreședinte și Sef al Departamentului Calitatea Vietii si  col.(r) ing Costache Cristea  ,viceprimarul municipiului Galați Enache Cristian-Sorin, reprezentantul comandantului garnizoanei și al CMJ Galați, șeful STPS  din cadrul Prefecturii Galați, președintele subfilialei Tecuci, președinții ANVR Galați, al ANCE, al ARPIA Galați, reprezentanții structurilor asociative din MAI, SRI și poliția de frontieră Galați.

După intonarea Imnului de Stat și cuvântul de deschidere a fost supusă la vot următoarea ordine de zi:

  1. Raport de activitate al Comitetului și Biroului Permanent al Filialei Județene Galați pentru perioada 25.03.2016–31.03.2017 și principalele concluzii pentru perioada de mandat 2013-2017.
    2. Obiectivele pentru următoarea perioadă de 12 luni.
    3. Activitatea financiar-contabilă și proiectul bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2017.
    4. Raportul comisiei de cenzori.
    5. Alegerea noilor organe de conducere pentru următorul mandat 2017-2021.

Din Raportul de activitate prezentat de prim-vicepreședintele filialei gl. bg. (r) Antohe C-tin au rezultat următoarele concluzii:
– în anul 2016 și pe întreaga perioadă de mandat, Filiala Galați a desfășurat o activitate susținută pentru afirmarea sa ca principală structură asociativă judeteană  a cadrelor militare în rezervă și în retragere, pensionari militari, provenite din activitate în MApN.
– în perioada analizată Comitetul și Biroul Permanent au acționat constant pentru îmbunătățirea activității în pricipalele domenii de competență: organizare-secretariat, militar-cultural, social-medical, comunicare-media, relații publice, protocol-administrativ și financiar-contabil.
– pentru îmbătrânirea activă a pensionarilor militari și creșterea calității vieții acestora, prin efortul și implicarea personală a prim-vicepreședintelui filialei gl. bg. (r) Antohe C-tin, a fost întocmit un “Ghid de prevenire a îmbolnăvirilor și de lichidare a bolilor trupului, sufletului și spiritului” care prevede acționarea simultană în acest scop , în cele 3 planuri ale ființei umane – trup, suflet, spirit.

– au fost derulate în mod constant activități specific care au vizat promovarea spiritului militar al camaraderie și solidarității între cadrele militare în rezervă îi în retragere, menținerea/ îmbunătățirea legăturii cu cadrele militare în activitate, promovarea tradițiilor glorioase de luptă ale poporului roman și oștirii sale, a cultului eroilor neamului românesc care s-au jertfit pe câmpurile de bătălie.
– un eveniment deosebit de important l-a constituit organizarea și desfășurarea în condiții foarte bune a activităților festive dedicate aniversării a 25 de ani de la înființarea Filialei Galați în data de 20 mai 2016, ocazie cu care a fost confecționat Steagul de identificare și a fost elaborată Monografia Filialei, ca un semn de prețuire și respect adresat celor dinainte care prin implicare și eforturi susținute, au contribuit la ceea ce astăzi reprezintă Filiala, atât pentru membrii săi cât și pentru comunitatea locală.
– anual s-au înaintat propuneri pentru acordarea de recompense morale care au constând în înaintarea în gradul următor a 13 ofițeri, 3 subofițeri, 1 maistru militar și avansarea în gradul de slt. în retragere a 1 maistru militar și 4 subofițeri.
– în calitate de organizație de utilitate publică, Filiala Galați și subfiliala Tecuci au fost bine ancorate în susținerea comunităților locale cărora aparțin, având relații bune de colaborare cu Prefectura, Consiliul Județean și Primăria Galați, respectiv cu Primăria Tecuci.
– la toate activitățile ce s-au organizat la nivelul garnizoanei și nu numai, am avut o relație deosebită de cooperare cu unitățile militare din zonă și am colaborat frățește cu camarazii din filialele locale ale ANVR, ANCE și ARPIA, cu Filiala Galați a cmrr din MAI, cu Sucursala Galați a cmrr din SRI precum și colegii din Asociația „Frontiera gălățeană”.

După prezentarea materialelor, au avut loc discuții, au fost supuse la vot și aprobate documentele adunării generale.

La final, conform statutului au avut loc alegeri pentru funcția de președinte, membrii ai Comitetului și ai Comisiei de cenzori.

Pentru următorul mandat de 4 ani a fost ales Președinte al Filialei Galați a ANCMRR „General Eremia Grigorescu” dl. gl. bg. (r) ANTOHE C-TIN.
image (1) image (2) image (3) image (4) image (6) image (7) image

 

Previous Article
Next Article