Filiala Buzău a ANCMRR „Mareşal Alexandru Averescu”

 

La sediul filialei s-a desfăşurat în data de 28.03.2017 orele 10.00 adunarea generala care a avut drept scop Analiza activităţii comitetului filialei pentru perioada martie 2013 – martie 2017.

La activitate au fost prezenţi invitaţi de onoare în persoana domnilor:

– Col.(r) Belgiu Nicolae din partea Asociaţiei Naţionale a Cadrelor Militare în Rezervă şi în Retragere  „Alexandru Ioan Cuza”:

– Marian Sorin Gheorghe – Subprefect Instituţia Prefectului Buzău;

– Petre Emanoil Neagu – Preşedintele Consiliului Judeţean Buzău;

– Col.ing. Stoica Ion – Comandantul Centrului Militar Judeţean Buzău;

– Gl.bg.(rtr) Enache Nicolae – Asociaţia Naţională a Veteranilor de Război  Filiala Buzău;

– Gl.fl.aer.(r) Stan Aurică – Asociaţia Română pentru Propaganda şi Istoria Aeronauticii – Filiala Buzău.

– Col.(r) Stoian Iordachi – Filiala  Buzău a Cadrelor Militare în Rezervă şi în Retragere din M.A.I.

Adunarea generală a avut două puncte la ordinea de zi, astfel:

PUNCTUL  I

 1.Analiza activităţii comitetului Filialei Buzău a Cadrelor Militare în Rezervă şi în Retragere „Mareşal Alexandru Averescu” pentru perioada martie 2013 – martie 2017 – prezentată de col.(r) Bălăceanu Gheorghe – preşedintele filialei;

  1. Raportul financiar contabil pe anul 2016 şi proiecţia bugetară pe anul 2017 – prezentat de slt.(r) Costache Dumitru – contabilul  filialei;
  2. Raportul comisiei de cenzori – prezentat de col.(r) Aldea Dan – preşedintele comisiei de cenzori
  3. Prezentarea proiectului de hotărâre pentru perioada martie 2017 – martie 2021 – prezentat de cpt.(r) Pâcă Marin – secretarul filialei.

Preşedintele filialei a mulţumit membrilor comitetului filialei pentru întreaga activitate, apreciind că s-a simţit onorat să îndeplinească funcţia de preşedinte. A urat noii conduceri să depună eforturi constante pentru realizarea proiectelor filialei ce derivă din hotărârea adunării generale.

După luările de cuvânt ale distinşilor invitaţi, care au avut cuvinte de laudă asupra întregii activităţi a comitetului şi a dezbaterilor membrilor filialei, materialele prezentate au fost supuse la vot, fiind aprobate în unanimitate.

PUNCTUL II

Alegerea preşedintelui şi a comitetului filialei pentru perioada martie

2017 – martie 2021.  

          La acest punct al ordinii de zi, dl.gl.fl.aer.(r) Stan Aurel a propus pentru funcţia de preşedinte pe col.(r) Bălăceanu Gheorghe, care a fost votat în unanimitate. Nu au fost alte propuneri.

A fost ales comitetul filialei compus din 17 membri. În prima şedinţă de comitet a fost ales Biroul Permanent, astfel:

Col.(r) Radu Gheorghe – prim-vicepreşedinte;

C-dor.(r) Smoleanu Marcel – vicepreşedinte;

Cpt.(r) Pâcă Marin – secretar executiv;

Col.(r) Ion Ionel – membru;

Col.(r) Tailup Ştefan – membru;

Col.(r) Olteanu Costel – membru;

Col.(r) Stănciulescu Eugeniu – membru;

Col.(r) Moise Nicolae – membru.

Preşedintele filialei a propus adunării generale constituirea unui grup al seniorilor din care fac parte membrii în vârstă şi cu experienţă, care prin sfaturile dumnealor vor sprijini activitatea filialei. Lista seniorilor a fost votată în unanimitate.

Activitatea s-a încheiat într-un spirit camaraderesc şi prietenesc în cadrul unei socializări la un pahar de vin cu depănarea frumoaselor amintiri, care animă camarazii filialei sub deviza Patrie – Onoare – Demnitate.

Cu deosebit respect,

Preşedintele Filialei – Col.(r) Bălăceanu Gheorghe
DSC_8338 DSC_8348 DSC_8371 DSC_8378 DSC_8381 DSC_8387

 

 

 

Previous Article
Next Article