FILIALA JUDEȚEANĂ ARGEȘ „POSADA” a A.N.C.M.R.R.

14 noiembrie 2018 – Seară literară „Gânduri la-nceput de seară”, la aniversarea a 110 ani de la înființarea Bibliotecii Publice Albești de Argeş.

Organizatori:

* Prof. dr. George BACIU, redactor șef al Revistei „Pietrele Doamnei”, președintele Subfilialei Domnești a Cultului Eroilor – Filiala Argeș „Regina Maria”;

* Col. ( rtr.) Laurențiu DOMNIȘORU, președintele Filialei Județene Argeș „POSADA” a Cadrelor Militare în Rezervă și în Retragere.

Gazdă:

* Doamna Marilena RĂDULESCU, bibliotecar Biblioteca Publică Albești de Argeș.

Din program:

* 202 ani de la nașterea poetului Imnului național – Andrei Mureșanu. Moment istorico-literar susținut de prof. Constantin Voiculescu

* Lansare de carte: „Imaginea SUA în lumea ortodoxă transilvăneană între 1853 și 1910, zugrăvită în paginile Telegrafului Român”, autor Bogdan GRIGORE. A prezentat prof. Cezar BĂDESCU

* Momente muzicale: Rareș-Ștefan STOICIU – fluier și grupul instrumental de elevi ai Școlii Generale Albești, condus de prof. Dumitru PARASCHIV.

* Excursie la Schitul BRĂTĂȘEȘTI.

Domnul Bogdan GRIGORE, autorul cărții sus menționate, a prezentat cartea prefațată de preotul prof. univ. dr Mircea PĂCURARIU – Membru al Academiei Române. Cartea are șase capitole:

– I – Imaginea Lumii Noi în Tările Române și primele relații româno-americane.

– II – Aspecte ale politicii interne și externe a S.U.A. prezentate de Telegraful Român.

– III – Dezvoltarea economică și descoperiri științifice, factori decisivi pentru imaginea S.U.A. în lumea ortodoxă din Transilvania.

– IV – Învățământul, cultura și religia americane și ecourile lor în lumea ortodoxă transilvăneană.

– V – Relatarea unor tragedii și jurnalismul de cancan- factori de consolidare a imaginii S.U.A. în lumea ortodoxă transilvăneană.

– VI – Emigrarea românilor transilvăneni în S.U.A. reflectată de Telegraful Român până în preajma Marelui Război.

În încheierea serii literare, organizatorii prof. dr. George BACIU și col.(rtr.) Laurențiu DOMNIȘORU, au înmânat un HRISOV DOMNESC gazdei activității: „Noi, Marele Sfat domnesc al Pietrelor Doamnei, am hotărât la 14 ceasuri trecute înspre apusul zilei, să vă ungem, mărită logofeteasă MARILENA  RĂDULESCU, grijitor al cărții Cancelariei Cetății Albești, azi la un veac și zece ani de la înființare și luminare a obștenilor locului, cu înaltul titlu de mare DOAMNĂ A CĂRȚII ce vă conferă dreptul de a trăi și a vă bucura de o deosebită onoare și respect din partea viețuitorilor pe aceste meleaguri”.

PREȘEDINTELE FILIALEI JUDEȚENE ARGEȘ „POSADA”

Colonel (rtr.) Laurențiu  DOMNIȘORU

 

 

Previous Article
Next Article