Filiala Brăila ”Mihai Viteazul”

In ziua de 31 martie 2017 a avut loc Adunarea Generală a Filialei Brăila a A.N.C.M.R.R. Pe timpul afluirii în sală a participanților, pe un ecran a rulat, de mai multe ori, o prezentare de fotografii a activităților principale ale Filialei în ultimii patru ani.

La Adunare participă 1/4 din membrii Filialei, conform regulamentului propriu adunarea este statutară.

Dupa intonarea imnului de stat, în prezidiul adunării sunt invitați toți membrii Biroului Permanent și fondatorul Filialei, domnul gl. bg. SANDU TEMISTOCLE ca decan de vârstă și Membru de Onoare al Filialei.

S-a supus aprobării ordinea de zi, votată în unanimitate. Cei prezenți au fost surprinși că la cererea momentului de reculegere pentru cei trecuți în viața de apoi, un trompet al Fanfarei Brăila a intonat semnalul „Stingerea”.

Președintele Filialei prezintă Raportul de Autoevaluare (nu dare de seama)(vezi foto) a ultimilor patru ani de activitate.

Președindele comisiei de cenzori prezintă raportul execuției bugetare din anul 2016;

Se supun la vot  raportul președintelui și descărcarea de gestiune  a Filialei pentu ultimii patru ani;

Se aprobă în unaminitate.

Președintete (fost) al Filialei, acordă tuturor membrilor fostului Birou Permanent:

– DIPLOMA  DE  FIDELITATE  FAȚĂ  DE  ASOCIAȚIE  ȘI STATUTUL ACESTEIA (vezi foto);

– TROFEUL DE FIDELITATE (vezi foto)

Prezidiul adunării părăsește scena, iar ședința este condusă de decanul de vârstă și fondator al Filialei, domnul gl. bg. SANDU TEMISTOCLE, care se adresează adunării cu întrebarea: „Cine dorește să devină președintele Filialei ?”,  să prezinte „Diagrama conducerii Filialei” și Planul cu obiectivele în următorii patru ani. (Aceste aspecte au fost făcute publice la Adunarea generală din 2016 si pe tot parcursul ultimului an; au fost contactați mai mulți ofițeri în rezervă cu această ofertă).

După trei întrebări succesive, neprimind nici un răspuns se adresează fostului președinte dacă dorește să-și continuie activitatea?.

In situația existentă, acesta acceptă cu toate că  dorește ca toată conducerea să fie schimbată cu persoane tinere pentru un nou suflu adus Filialei.
Președintele ales prezintă Planul pentru următorii patru ani cu expresia „Voi fi ce-am fost și mai mult decât atât” (Petru Rareș la înscăunarea în cea de a doua domnii)

Se trece la discuții și propuneri. Au luat cuvintul membrii filialei și invitații la adunare.

Se prezintă bugetul de venituri si cheltuieli pentru 2017.

Adunarea Generală  votează  în unanimitate  documentele prezentate, împuternicind noul Birou să țină cont de propunerile făcute.  Președintele ales dorește ca membrii comitetului să fie  propuși de dumnealui pentru a-și forma echipa de lucru . Sunt propuși 15 membri ai Comitetului Permanent din care 11 vor forma Biroul Permanent.  Propunerile sunt votate individual pe funcții, iar după fiecare vot obținut se solicită alte propuneri (acceptări de participare in organul de conducere).

Propunerile pentru Comitetul Permanent și Biroul Permanent sunt votate in unanimitate.

Adunarea Generala anuală se incheie in sunetul Marșului Rezerviștilor.

Prima sedință a Comitetului Permanent are loc la popota garnizoanei.

Noul Birou Permanent
Autoevaluarea activitatilor 2013 - 2017 Diploma de fidelitate IMG_9845 IMG_9852 IMG_9858 IMG_9880 IMG_9881 IMG_9894 IMG_9901 Trofeu de fidelitate

 

 

Previous Article
Next Article