COMUNICAT Nr.4 din 14.02.2019

COMUNICAT Nr.4 din 14.02.2019

Stimaţi camarazi,

În baza Acordului – Cadru încheiat în 2017, la data de 14 februarie 2019, a avut loc Consfătuirea extraordinară a preşedinţilor celor 9 structuri  asociative reprezentative ale rezerviştilor din Sistemul Național de Apărare, Ordine Publică și Securitate Națională (Părţi la Acordul-Cadru) – SNAOPSN.

Consfătuirea a adoptat „Apelul structurilor asociative reprezentative ale rezerviştilor din Sistemul Naţional de Apărare, Ordine Publică şi Securitate Naţională ” care sintetizează problemele de interes pentru membrii acestora, precum şi unele propuneri de soluţionare. (se prezintă alăturat).

La nivel central, Apelul se trimite unui număr de 31 de instituţii, începând cu Preşedintele României, preşedinţii celor două camere, preşedinţii comisiilor de resort din Parlament,  liderii grupurilor parlamentare, şefii instituţiilor de provenienţă, preşedinţii tuturor formaţiunilor politice parlamentare şi Avocatul Poporului.

Solicităm preşedinţilor filialelor judeţene şi de sector ca, în cooperare cu structurile similare ale asociaţiilor din SNAOPSN,  să folosească toate mijoloacele de care dispun pentru ca ,,Apelul” să fie înmânat şefilor autorităţilor locale (preşedinţi de Consilii judeţene, municipale, orăşănesti, etc.) Prefecturilor, aleşilor locali din parlament, liderilor organizaţiilor locale ale formaţiunilor politice parlamentare, de îndată ce se va  primi acest comunicat.

Documentul ,,Apel” va fi însoţit de o scrisoare semnată de preşedintele filialei (alăturat vă trimitem pentru informare un model de scrisoare de însoţire).

PREŞEDINTELE ASOCIAȚIEI NAȚIONALE A CADRELOR MILITARE ÎN REZERVĂ ȘI ÎN RETREGERE ”ALEXANDRU IOAN CUZA”

General-locotenent (r.) //Neculai BĂHNĂREANU//

COMUNICAT Nr.4 din 14.02.2019

APELUL SNAOPSN

Scrisoare Comisii Ap dep

 

Previous Article
Next Article