COMUNICAT NR. 34 din 26.11.2013

Biroul executiv al filialei ANCMRR Mexedinți ,,Decebal” a primit, din partea Federației Militarilor din România, o invitație de a participa la o manifestare organizată de aceasta având ca temă ,,Discriminarea în România și în Europa între cutume și realitate. Există o discriminare instituționalizată în România?”
Prin acest comunicat, B.P.C. al ANCMRR supune atenției tuturor filialelor de a nu răspunde unor astfel de invitații. ANCMRR nu recunoaște această așazisă ,,Federație a Militarilor” care, prin diferite forme și metode acționează pentru denigrarea Asociației noastre, intenționând chiar să o destabilizeze și să o acapareze. ANCMRR nu are și nu va avea niciodată acord de colaborare cu această structură, respectând astfel întocmai prevederile Statutului și acționând în spiritul devizei ,,PATRIE ONOARE DEMNITATE”.
BIROUL PERMANENT CENTRAL

Previous Article
Next Article