Nr. 600 din 19.12.2013

Către ,

MINISTRUL APĂRĂRII NAŢIONALE
– Domnul Mircea DUŞA –

Domnule ministru,

Conducerea Centrală a Asociaţiei Naţionale a Cadrelor Militare în Rezervă şi în Retragere ( ANCMRR ) „Alexandru Ioan Cuza”, prin această scrisoare vă supune atenţiei pentru analiză şi soluţionare unele probleme sociale care în prezent sunt foarte mult mediatizate, amplifică starea de nemulţumire şi îngrijorare a membrilor Asociaţiei, familiilor acestora dar şi a tuturor pensionarilor militari, – în concret ne referim la condiţiile acordării medicamentelor în regim gratuit, conform Legii nr.80/ 1995, în tratamentul ambulatoriu, asistenţa medicală gratuită în staţiunile balneare de tratament şi refacere (recuperare), precum şi la decontarea valorii contribuţiei personale la procurarea medicamentelor parţial compensate şi a diferitelor proteze: auditive, cristaline, orteze, stimulatori cardiaci, etc.
Intervenţia noastră este justificată întrucât are la bază prevederile art.218, aliniatul 3 din Legea nr.95/ 2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, şi anume: „Asiguraţii prevăzuţi în Legea nr.80/ 1995, privind Statutul cadrelor militare, cu modificările şi completările ulterioare, beneficiază de asistenţă medicală gratuită, respectiv servicii medicale, medicamente şi dispozitive medicale suportate din fond în condiţiile contractului cadru şi din bugetele ministerelor şi instituţiilor respective în condiţiile plăţii contribuţiei de asigurări sociale de sănătate ”.
În baza prevederilor actelor normative în vigoare, partea compensată din contravaloarea medicamentelor eliberate de farmacii şi serviciile medicale în spitale şi staţiuni este decontată de C.A.S.A.O.P.S.N.A.J., iar contravaloarea contribuţiei personale este stabilită în baza unor proceduri interne elaborate de fiecare minister şi instituţie cu reţea sanitară proprie.
În demersul nostru suntem încurajaţi şi de faptul că în cadrul Sistemului de Apărare, Ordine Publică şi Siguranţă Naţionale sunt mai multe instituţii unde aceste probleme sunt rezolvate legal ( S.R.I., M.A.I., S.I.E.).
În sensul celor mai sus menţionate ne-am adresat Ministerului Sănătăţii, C.A.S.A.O.P.S.N.A.J., Direcţiei Medicale din M.Ap.N. şi în baza Protocolului de Colaborare cu Alianţa Centru Stânga din U.S.L. ( PSD + UNPR ) vom solicita sprijinul direct al Primului Ministru-Victor PONTA şi al Viceprim-ministrului, Gabriel OPREA.
Domnule ministru,
Avem convingerea că rezolvarea problemelor este de competenţa Ministerului pe care cu onoare îl conduceţi şi având deplină încredere în conduita Dumneavoastră de respect şi aplicarea riguroasă a prevederilor legale, aşteptările noastre sunt îndreptăţite, credem că se va revenii la situaţia de normalitate şi în acest domeniu de referinţă, iar toate cadrele militare în rezervă şi în retragere, pensionari militari şi familiile lor vor fi mulţumiţi, vă vor gratula şi îşi vor dovedii profunda lor recunoştinţă.

PREŞEDINTELE
ASOCIAŢIEI NAŢIONALE A CADRELOR MILITARE ÎN REZERVĂ ŞI ÎN RETRAGERE „Alexandru Ioan Cuza”

General (r)
// prof.univ. dr. Mihai ILIESCU//

Previous Article
Next Article