COMUNICAT Nr. 31 din 21.11.2017

La 20 noiembrie a.c. a avut loc întâlnirea ministrului apărării naţionale şi  şefului Statului Major al Apărării cu reprezentanţi ai structurilor asociative ale personalului militar în rezervă şi retragere.

Obiectivul principal al întrevederii l-a constituit o mai bună cunoaştere a problemelor cu care se confruntă structurile asociative, identificarea unor soluţii adecvate, a unor proiecte şi acţiuni de interes comun.

În cadrul discuţiilor au fost trecute în revistă teme de interes comun şi proiectele pe care Ministerul Apărării Naţional intenţionează să le promoveze în domeniul social, în beneficiul personalului militar şi civil, cu referire atât la cadrele în activitate cât şi la militarii în rezervă şi în retragere, ale căror asociaţii vor fi consultate, în continuare,  pe parcursul etapelor de elaborare a actelor normative.

În context, reprezentanţii A.N.C.M.R.R. ”Alexandru Ioan Cuza” au ţinut să raporteze ministrului apărării naţionale în calitate sa de preşedinte de onoare al asociaţiei nostre urmatoarele:

– conducerea ANCMRR este recunoscătoare şi multumeşte organizatorilor că majoritatea punctelor de pe agenda întâlnirii fac parte din problematica şi ideile ce au fost supuse atenţiei atât ministrului apărării, pe timpul discuţiilor oficiale cu acesta, cât şi a punctajului de probleme ce urmează a fi discutat cu şeful Statului Major al Apărării;

– în baza calităţii sale  de utilitate public,  A.N.C.M.R.R. este dispusă să sprijine orice iniţiativă a altor structuri asociative care nu beneficiază de această calitate, pentru realizarea unor parteneriate de participare la diverse programe cu finanţare europeană în domeniile mentionate în agenda de discuţii;

–  s-a reiterat conducerii ministerului solicitarea de sprijin din partea acesteia de a se creea condițiile necesare pentru ca A.N.C.M.R.R. să redobândească calitatea de membru al Confederaţiei Interaliate a Ofiţerilor de Rezervă (C.I.O.R.), structură a N.A.T.O.;

– în baza prevederilor Legii nr.167/2017 de modificare a legii de organizare şi funcţionare a Ministerului Apărarii Național,  s-a solicitat structurilor abilitate un sprjin mai consistent în asigurarea participării reprezentanţilor noştri la lucrărilor comisiilor parlamentare de profil pe probleme de interes al asociaţiei şi în special la dezbaterile privind Legea de aprobare a O.U.G. nr. 59/2017;

– privind deziteratul de coagulare a structurilor asociative, reprezentanţii A.N.C.M.R.R. au arătat că asociaţia noastră a fost prima care a avut iniţiativa realizării unei coagulări, cu un apel şi o platformă ce au fost lansate încă din anul 2014 şi reluate în luna ianuarie 2017. Din păcate numai o singura structură asociativa a răspuns iniţiativei noastre. A.N.C.M.R.R. este şi va rămâne deschisă dialogului şi acţiunii cu alte structuri asociative care împărtăşesc obiectivele şi conduita noastră pe problemele fundamentale care preocupă rezerviştii militari.

În încheierea lucrărilor reuniunii domnulul general Nicolae CIUCĂ, şeful Statului Major al Apărării a arătat:

Vreau să vă mulţumesc şi pe această cale, dumneavoastră, distinşi militari ai Armatei României, pentru că, indiferent de vârstă, daţi dovadă de o conduită activă şi contribuiţi substanţial la promovarea tradiţiilor militare şi la transferul experienţei acumulate către noile generaţii. Acum, din postura de militar în rezervă sau retragere, prin implicarea dumneavoastră puteţi sprijini, nu doar Armata, ci şi societatea românească în ansamblul ei!”

Anexat în copie, se prezintă agenda reuniunii.

BIROUL PERMANENT CENTRAL

Comunicat Nr. 31 din 21.11.2017

Agenda reuniunii

 

Previous Article
Next Article