COMUNICAT  Nr.29 din 16.11.2017

În urma solicitărilor A.N.C.M.R.R.” Alexandru Ioan Cuza” către comisiile  de specialitate din Parlamentul României, o delegaţie a Asociaţiei noastre a participat în ziua de 14.11.2017 la lucrările Comisiei pentru muncă şi protecţie socială a Camerei deputaţilor, referitor la Proiectul de Lege de aprobare a OUG nr.59/2017, privind modificarea şi complectarea unor acte normative din domeniul pensiilor militare de serviciu.

Cu acestă ocazie, s-au dezbătut propunerile  A.N.C.M.R.R. de abrogare a articolului 7 din OUG nr.59, care anulează efectele art.60 din Legea nr.223/ 2015 de actualizare a pensiilor militare de stat odată cu creşterea salariilor cadrelor active.

Din discuţiile purtate nu s-a ajuns la un consens, drept pentru care preşedintele Comisiei, domnul Adrian Solomon a amânat lucrările pe această temă, cerând de la Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale , Ministerul Apărării Naţionale  şi Ministerul Afacerilor Interne date suplimentare privind impactul  asupra actualizării pensiilor militare de stat.

BIROUL  PERMANENT  CENTRAL

COMUNICAT Nr.29 din 16.11.2017docx

Previous Article
Next Article