COMUNICAT  Nr. 26 din 19.10.2017

Dragi camarazi , membri ai ANCMRR „Alexandru Ioan Cuza”,

Vă informăm că în ziua de 16 octombrie a.c., delegaţia Asociaţiei formată din gl.(rtr) dr. Mihai ILIESCU, gl.lt.(rtr.) Victor DUMITRESCU, gl.mr.(r) dr. Marian BUCIUMAN, gl.bg.(rtr) dr.Gheorghe CREŢU şi col(rtr)dr.ing. Ion Joldea  a fost primită la sediul Ministerului Apărării Naţionale de către domnul ministru Mihai-Viorel FIFOR. La această întâlnire, domnul ministru a fost însoţit de secretarii de stat – domnul Mircea DUŞA şi domnul Nicolae NASTA şi de către şefii unor structuri centrale.

Cu acest prilej, în prima parte a întâlnirii, delegaţia noastră a prezentat principalele date pentru identificarea ANCMRR care-i atestă legitimitatea istorică şi juridică, apartinitatea, reprenzentativitatea şi notorietatea recunoscute în cadrul societăţii româneşti precum şi utilitatea publică obţinută în 2004.

Este onorant pentru noi că domnul ministru a acceptat prevederea stipulată în art.3 din Statut, că ANCMRR funcţionează sub patronajul M.Ap.N., ministrul fiind PREŞEDINTE  de ONOARE al Asociaţiei. Cu acest prilej i s-au înmânat domnului ministru Emblema de Onoare a ANCMRR „Alexandru Ioan Cuza” şi Atestatul calităţii de Preşedinte de Onoare al acesteia. Domnia sa a apreciat că este onorat de acest moment care îi generează şi motivează bunele intenţii de a sprijini Asociaţia în îndeplinirea obiectivelor şi dezideratelor asumate.

În partea a doua a întâlnirii, delegaţia noastră i-a prezentat domnului ministru principalele obiective, deziderate şi priorităţi precum şi greutăţile întâmpinate la nivel central şi în teritoriu.

În principal, pe scurt i s-au prezentat problemele legate de:

 • Competenţele limitate din punct de vedere financiar, logistic şi legislativ;
 • Necesitatea unui plan comun de activităţi cu M.Ap.N.;
 • Participarea la elaborarea Ordinului M.Ap.N. pentru aplicarea Legii nr.346/2006 privind organizare şi funcţionarea M.Ap.N. modificată prin Legea nr.167/2017;
 • Acceptarea ANCMRR la programe  cofinanţate din fonduri europene prin Secretarul general al M.Ap.N.;
 • Revenirea ANCMRR în comisia superioară pentru acte normative a M.Ap.N., cu drepturi depline;
 • Recuperarea banilor cheltuiţi cu medicamente compensate şi gratuitatea medicamentelor, potrivit Legii nr.80/1995;
 • Obţinerea de locuri de tratament şi recuperare, de care au beneficiat pensionarii militari pînă la 01.01.2016;
 • Acceptarea propunerilor referitoare la desfăşurarea ceremoniilor oficiale cu caracter militar şi religios;
 • Participarea ANCMRR la discutarea propunerilor pentru promovarea în grad a cadrelor militare în rezervă şi retragere;
 • Acceptarea ANCMRR să beneficieze de fonduri băneşti pentru anul 2018;
 • Sprijin pentru revenirea ANCMRR cu drepturi depline în CIOR (Confederaţia Internaţională a Ofiţerilor în Rezervă.

Referitor la pensiile militare :

 • Pensia militară nu este „specială” şi nici „nesimţită”, este o pensie militară de stat existentă în România din timpul Domnitorului Cuza şi regăsită în toate ţările NATO şi UE;
 • Pensia militară să nu fie cuprinsă în Legea unitară a pensiilor publice, aceasta să fie acordată pensionarilor militari conform prevederilor Legii nr.223/2015, fără modificările şi completările ulterioare, aşa cum a fost aprobată în Parlament în 2015;
 • Am insistat pentru eliminarea art.59 şi 60 din OUG nr.59/2017.

Stimaţi camarazi,

Este demn de menţionat că domnul ministru a ascultat toate problemele ridicate şi a acceptat să-i trimitem un document care să cuprindă toate propunerile noastre cu baza legală şi motivaţia rezolvării acestora.

Am fost asiguraţi că nici un pensionar militar nu va pierde la pensie în urma recalculării şi actualizării acesteia. Proiectul Legii pensiilor nu a ajuns la M.Ap.N. şi a acceptat ca la discuţiile pe această temă să participăm şi noi  şi în acelaşi timp să fim invitaţi şi la dezbaterile din comisiile de specialitate implicate din Parlament.

Domnul ministru şi-a exprimat bunele intenţii pentru a realiza o colaborare (relaţionare) corectă şi benefică ambelor părţi şi să avem încredere în ataşamentul domniei sale faţă de Asociaţie, mai ales în virtutea calităţii de Membru de Onoare al ANCMRR „Alexandru Ioan Cuza” .

Aşa să ne ajute Dumnezeu!

PREŞEDINTELE  ASOCIAŢIEI  NAŢIONALE A  CADRELOR  MILITARE

ÎN  REZERVĂ  ŞI  ÎN  RETRAGERE „Alexandru Ioan Cuza” .

General (rtr.) Prof.univ.dr. MIHAI  ILIESCU

COMUNICAT nr.26 din19.10.2017docx

 

Previous Article
Next Article