COMUNICAT Nr.25 din 06.10.2017.

Stimați camarazi,

In baza Acordului–Cadru de Cooperare și a Planului de Acțiune Comună pe 2017 convenite la 28 iunie 2017 a avut loc o reuniune a Grupului de Lucru, constituit din reprezentanții celor 8 structuri asociative reprezentative ale Sistemului National de Apărare, Ordine Publică și Siguranță Națională (S.N.A.O.P.S.N.), la 04.10. 2017 cu scopul analizării și elborării de propuneri în contextul legislației cu impact în domeniul de interes pentru rezerviștii militari.

In context, s-a convenit că identificarea tuturor preocupărilor Guvernului și Legislativului privind modificările si/sau elaborarea de acte normative ce pot aduce atingere actualei legislații și intereselor rezerviștilor militari privind drepturile de pensie și celelalte acte normative corelate constituie prioritatea actuală a Grupului de Lucru.

În acest sens s-a convenit efectuarea de demersuri  pe lângă  instituțiile/ministerele de apartenență și pentru participarea reprezentanților noștri la dezbaterile din toate comisiile parlamentare cu relevanță în elaborarea  Legii de aprobare a OUG 59/2017 în scopul susținerii solicitării din Mesajul nostru din 10.08. 2017 de eliminare a articolului VII din OUG.

Totodată s-a hotărât că Mesajul de Protest elaborat de Grup pentru cazul în care se va aduce, prin noua lege a pensiilor, atingere Legii 223/2015, trebuie să constituie doar un pas intermediar. În situația în care efectul Mesajului nu este cel scontat, Grupul de Lucru trebuie să aibă pregătite documentele de acțiune, pe căi legale, la instanțele abilitate, inclusiv la cele judecătorești.

Pentru informarea dumneavoastră în detaliu vă prezentăm alăturat Minuta nr 2 din 04.10.2017.

Biroul Permanent Central al ANCMRR ”Alexandru Ioan Cuza” solicită  conducerilor filialelor noastre ca cele prezentate în acest comunicat să fie aduse la cunoștința, prin toate mijloacele, tuturor membrilor Asociației noastre.

BIROUL PERMANENT CENTRAL AL ASOCIAȚIEI NAȚIONALE A CADRELOR MILITARE ÎN REZERVĂ ȘI ÎN RETRAGERE ”ALEXANDRU IOAN CUZA”

COMUNICAT Nr.25 din 06.10.2017

Minuta nr 2

Previous Article
Next Article