COMUNICAT NR. 23 Din 20.08.2013

Stimaţi camarazi,

Mulţi dintre dumneavoastră au primit, în ultimul timp, decizii de pensie prin care se micşorează, cu diverse sume, cuantumul drepturilor stabilite.
Cauzele care au generat emiterea unor astfel de decizii constau în greşelile făcute la revizuirea pe baza OUG 1/2011, care, potrivit legii, trebuiau corectate. Conform art. 2 din legea 241/2013, revizuirea se face de către Casa de pensii sectorială a M.Ap.N., din proprie iniţiativă sau la cererea beneficiarului. De regulă, revizuirea în minus se face automat de către Casa de pensii sectorială.
Pensionarii care pot prezenta dovezi din care să rezulte că pensia lor trebuie revizuită în plus, vor primi drepturile cuvenite, retroactiv, pe trei ani de la data constatării că majorarea este justificată, dacă plata nu a început în luna următoare constatării. Dacă această lege rămâne în vigoare şi după 01.01.2014, sau prevederile ei vor fi preluate în noua lege a pensiilor militare de stat, depunerea unor astfel de dovezi nu este limitată în timp.
În cazul revizuirii în minus a pensiei, nu se mai cere restituirea sumelor primite în plus, înainte de emiterea noii decizii.
Vă reamintim că, începând cu luna octombrie, toate pensiile diminuate vor reveni la cuantumul din decembrie 2010.

Şef serviciu juridic,
Cdr.(ret.) jurist Constantin Alexandru

Previous Article
Next Article