COMUNICAT Nr. 22 din 23.07.2013

Stimaţi camarazi,
Aşa cum mulţi dintre dumneavoastră cunoaşteţi deja, pe data de 16.07.2013, preşedintele României a promulgat Legea privind stabilirea unor măsuri în domeniul pensiilor acortdate beneficiarilor proveniţi din sistemul de apărare, ordine publică şi siguranţă naţională. Legea a fost publicată în Monitorul Oficial al României, nr. 441, partea I-a, din 19.07.2013, primind numărul 241/2013. Potrivit art. 78 din Constituţia României, această lege intră în vigoare la 3 zile după publicarea ei în Monitorul Oficial, respectiv pe data de 22.07.2013
Potrivit art. 1, al. 2, plata efectivă a drepturilor băneşti, în cuantumul din decembrie 2010 va începe cu data de 1 octombrie 2013. Modul concret în care va fi stabilită plata drepturilor cuvenite către pensionarii militari beneficiari, ar urma să fie stabilit de Casa de pensii sectorială a M.Ap.N., pentru pensionarii militari proveniţi din Armată.
Articolul 2 se referă, în mod deosebit, la pensiile care nu au fost diminuate. Astfel, al. (1) dispune ca, în situaţia că se constată diferenţe între sumele stabilite şi/sau plătite şi cele legal cuvenite, Casa de pensii sectorială operează din oficiu sau la solicitarea pensionarului modificările ce se impun. Această prevedere permite oricărui pensionar militar să solicite revizuirea cuantumului pensiei, atunci când poate prezenta dovezi că pensia beneficiarului ar trebui să fie revizuită în plus. Important este faptul că această acţiune nu mai este limitată în timp, aşa cum prevede OUG 1/2011, respectiv numai până la 31.12.2013. Corelativ, Casa de pensii sectorială poate emite, din oficiu, decizii de revizuire prin care să corecteze greşeli ce au dus la mărirea sau micşorarea pensiei legal cuvenite.
Al.(2) reglementează o situaţie care, dacă s-ar fi aplicat conform OUG 1/2011, ar fi provocat daune serioase beneficiarilor de pensii militare. Astfel, dacă în urma revizuirii rezultă o pensie mai mică decât cea aflată în plată, beneficiarul nu este obligat să plătească retroactiv pentru recuperarea sumelor primite în plus, chiar dacă au fost sau nu emise decizii în acest sens.
În ce priveşte plata unor diferenţe în plus, ca urmare a majorării pe bază de dovezi a pensiei în plată, diferenţele rezultate se plătesc retroactiv beneficiarului, dar numai în cadrul termenului general de prescripţie, respectiv 3 ani. Termenul curge de la data constatării diferenţelor.
Având în vedere cele de mai sus, pensionarii militari care au depus contestații la Casa de pensii sectorială sau au deschis acțiuni în instanță în legătură cu deciziile de pesii emise sunt sfătuiți să trimită comunicări de renunțare la Comisia de contestații a M.Ap.N. (București, str. Drumul Taberei 7-9, sect.6), respectiv la Direcția pentru relația cu Parlamentul și Asistență Judiciară (București, str. Izvor , nr.110, sect. 5), după caz, dacă apreciază că problema a fost soluționată prin această lege.

PRIMVICEPREȘEDINTE A.N.C.M.R.R
Gl.Lt.(r) VICTOR DUMITRESCU
Şef serviciu judidic,
Cdor.(r),Jurist Constantin Alexandru

Previous Article
Next Article