C O M U N I C A T nr. 24 din 03.09.2013 CU PRIVIRE LA ADUNAREA GENERALĂ A FILIALEI „MIHAI VITEAZU” DOLJ a A.N.C.M.R.R.

În ziua de 20.03.2013 s-a desfăşurat Adunarea Generală a Filialei Dolj a A.N.C.M.R.R având ordinea de zi ,,Analiza activităţii desfăşurate şi alegerile organelor de conducere”.
Prima parte – analiza activităţii organelor de conducere de la ultimele alegeri până în prezent, s-a desfăşurat conform prevederilor Statutului, adunarea fiind pregătiră corespunzător.
Partea a doua – alegerea organelor de conducere şi a delegaţilor la Conferinţa Naţională a debutat, însă, cu o serie de încălcări ale Statutului A.N.C.M.R.R şi a hotărârilor eşaloanelor superioare, prin intervenţia unor membrii ai S.C.M.D. care, din păcate, erau şi membrii ai filialei A.N.C.M.R.R. Dolj. Aceştia, în afara cadrului organizat al adunării, s-au constituit într-un prezidiu ad-hoc şi au ales aşa zisa conducere a Filialei Dolj a A.N.C.M.R.R.
În această situaţie, Biroul Permanent al filialei, al cărui mandat a expirat, a hotărât sistarea alegerilor şi a informat despre această situaţie Biroul Permanent Central al A.N.C.M.R.R.
Biroul Permanent Central al A.N.C.M.R.R. a invalidat conducerea nestatutară aleasă şi a mandatat Biroul Permanent al filialei să continue activitatea (de conducere) şi să pregătească partea a doua a adunării, începută la 20.03.2013, la o dată rezonabilă.
În baza acestei recomandări, Biroul permanent al Filialei Dolj a organizat şi desfăşurat Adunarea Generală pentru alegerea noilor organe de conducere în ziua de 28.08.2013.
Informăm membrii A.N.C.M.R.R. că, deşi unii participanţi care erau şi membrii ai S.C.M.D. au încercat şi de această dată să destabilizeze adunarea, aceasta s-a desfăşurat în condiţii normale fiind bine pregătită, având prezenţa potrivit normelor de reprezentare iar documentele au fost întocmite conform prevederilor statutare.
Membrii filialei au acţionat conştienţi fiind de necesitatea asigurării unei conduceri aleasă cu respectarea strictă a prevederilor Statutului şi ale hotărârilor Consiliului Director şi Biroului Permanent Central referitoare la condiţiile necesare pentru alegerea în funcţiile de conducere ale membrilor – candidaţi precum şi de cerinţele respectării ordinii şi disciplinei specifice instituţiei militare, a normelor de păstrare a ordinii publice şi a bunelor moravuri.
Precizăm că la această adunare au participat şi reprezentanţi ai Biroului Permanent Central al A.N.C.M.R.R., care s-au implicat în asigurarea unui cadru organizatoric reglementar (statutar)
Reiterăm poziţia Biroului Permanent Central al A.N.C.M.R.R. ca întreaga activitate a tuturor membrilor A.N.C.M.R.R. să se desfăşoare cu respectarea întocmai a prevederilor Statutului A.N.C.M.R.R., a hotărârilor Conferinţei Naţionale, Consiliului Director şi ale Biroului Permanent Central ale A.N.C.M.R.R. pentru păstrarea unităţii de acţiune a A.N.C.M.R.R.
*
* *
Pentru detalii vezi :
– Comunicatul nr. 14 din 17.05.2013

PREŞEDINTELE A.N.C.M.R.R.
General (r) Prof.univ.dr.Mihai ILIESCU

Previous Article
Next Article