COMUNICAT  Nr. 22  din 7 Septembrie 2017

RECALCULAREAACTUALIZAREA PENSIEI MILITARE DE STAT

Marți, 5 septembrie 2017, orele 10:00, la sediul Asociației Naționale a Cadrelor Militare în Rezervă și în Retragere  ,,Alexandru Ioan Cuza”,  București, Sala Cinema- Cercul Militar Național, a avut loc  întâlnirea membrilor aparatului central de lucru al Biroului Permanent Central-ANCMRR cu Directorul Casei Sectoriale de Pensii din Ministerul Apărării  Naționale, domnul col.ec.dr. Constantin LUCA.

Au fost invitați Președinții Filialelor sectoarelor 1- 6 din București, Președintele Filialei Ilfov și alți membrii ai acestora, interesați de măsurile stabilite de Casa Sectorială de Pensii Militare din M.Ap.N, pe tema recalculării-actualizării pensiei militare de stat, în contextul noilor reglementări în domeniu- referire la majorarea cu 15% a cuantumului brut a soldei  de funcție a cadrelor militare în activitate (art.II, alin. (3), litera b) din Legea nr.152/2017 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.99/2016 privind unele măsuri pentru salarizarea personalului plătit din fonduri publice, prorogarea unor termene, precum și unele măsuri fiscal-bugetare).

Urmare a întrebărilor adresate și a discuțiilor purtate la această întâlnire se rețin precizările directorului Casei Sectoriale de Pensii din  M.Ap.N.astfel:

            a)- se continuă acțiunea de recalculare a pensiilor militare;

            b)- actualizarea pensiei se face din oficiu, fără a prezenta Cerere din partea cadrelor militare în rezervă și în retragere- pensionari militari; actualizarea se face la pensia recalculată, nu la pensia aflată în plată;

            c)- diferențele, în plus, la pensia recalculată se vor plăti în trimestrul IV, anul 2017, lunile octombrie-noiembrie;

            d)- după recalculare-actualizare, va rămâne în plată cuantumul pensiei favorabile;

            e)- după efectarea actualizării, se vor emite noi decizii de pensie;

            f)- proiectul de modificare a  legii pensiilor nu a fost pus, încă, în dezbatere internă/publică, și nu se  poate opina asupra conținutului acestuia.

Stimați camarazi,

Vă readucem în atenție că ANCMRR și-a prezentat poziția și demersurile privind pensia militară de stat în consens cu toate structurile asociative reprezentative din Sistemul de Ordine Publică și Siguranță Națională. În acest sens vă recomandăm să revedeți și conținutul comunicatelor noastre nr.17,18,19 și 20 din anul 2017.

Conducerea ANCMRR monitorizează permanent acțiunile pe tema pensiilor militare de stat, iar demersurile acesteia se vor comunica, în cel mai scurt timp, camarazilor – membrii Asociației.

 PREȘEDINTELE   BIROUL PERMANENT CENTRAL

                                    General //   prof.univ. dr. Mihai ILIESCU

 Vicepreședite domeniul Organizare:  Col. (r) // ing. Joldea Ion//

COMUNICAT Nr.22 din 07.09.2017

Previous Article
Next Article