COMUNICAT  Nr.20 din 22.08.2017

Dragi  camarazi

           Vă aducem la cunoștință  COMUNICATUL  DE  PRESĂ al  Casei  de  pensii sectoriale  a  Ministerului Apărării Naționale,  privind actualizarea pensiilor militare în urma intrării în vigoare a Legii nr. 152/2017 .

BIROUL  PERMANENT  CENTRAL al A.N.C.M.R.R.

 

COMUNICAT DE PRESĂ din 21.08.2017

Casa de pensii sectorială a Ministerului Apărării Naționale va proceda la actualizarea  drepturilor de pensii ale tuturor pensionarilor militari aflați în plată la data de 30.06.2017 ca urmare a intrării în vigoare a Legii nr. 152/2017 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 99/2016 privind unele măsuri pentru salarizarea personalului plătit din fonduri publice, prorogarea unor termene, precum și unele măsuri fiscal-bugetare, în care se stipulează  faptul că începând cu data intrării în vigoare a acestui act normativ (30.06.2017), cuantumul  brut al soldelor de funcție ale cadrelor militare în activitate și soldaților și gradaților profesioniști se majorează cu 15%.

Prin urmare, luând în considerare prevederile art. 60 alin. (1) și (3) din Legea nr.223/2015 privind pensiile militare de stat, cu modificările şi completările ulterioare, Casa de pensii sectorială a Ministerului Apărării Naționale va proceda la emiterea unor decizii de actualizare a pensiilor pentru fiecare beneficiar, din oficiu, fără a fi necesară depunerea de cereri din partea pensionarilor.

          Casa de pensii sectorială a Ministerului Apărării Naționale

comunicat cps-mapn_21_08_2017

Previous Article
Next Article