COMUNICAT NR. 19 din 10.08.2017

Stimați camarazi,

În spiritul și litera Acordului-Cadru de cooperare,  între cele 8 structuri asociative reprezentative din Sistemul Național de Apărare, Ordine Publică și Siguranță Națională (S.N.A.O.P.S.N) și în baza Planului de Acțiune Comună  convenit la 28 iunie 2017 (a se vedea comunicatele nr 17 si 18), a avut loc la 10 august reuniunea președinților structurilor asociative menționate mai sus,  în vederea definitivării Mesajului Comun generat de necesitatea   elaborării unui document de linie  și de poziționare a asociaților semnatare,  în cotextul legislativ actual, nefavorabil intereselor noastre legitime generat de noile acte normative elaborate de Guvern.

Reuniunea a avut loc la Cercul Militar Național, fiind găzduită de președintele  ANCMRR  ”Alexandru Ioan Cuza”. In context, s-a subliniat ca mecanismele de lucru și nivelul de expertiză al Grupului de lucru, operaționalizat în baza documentelor convenite, trebuie capitalizate în așa fel încât să se producă argumente realiste, temeinic argumentate care să facă imposibilă promovarea de către Guvern și Legislativ a unor acte normative contrare rezerviștilor militari din   S.N.A.O.P.S.N.

În acest sens activitatea în Grupul de lucru trebuie să producă cursuri de acțiune care să ducă în final la soluționarea pozitivă a tuturor deoleanțelor noastre.

Prin documentul semnat la 10 august se dorește să se demonstreze factorilor decidenți că reprezentăm o forță  ce nu trebuie  neglijată, ci trebuie valorificată în beneficiul interesului național și al apărării țării.

Rugăm filialele să pună la dispoziția tuturor membrilor lor, spre informare și comentarii documentul alăturat.

BIROUL PERMANENT CENTRAL

PRESEDINTE

MESAJUL STRUCTURILOR ASOCIATIVE

Previous Article
Next Article