COMUNICAT Nr.18 din03.08.2017

Stimati camarazi,

Analizând ultimile dezbateri in domeniul modificărilor legislative, preconizate de actualul Guvern, vă supunem atenției luarea de poziție oficială  cu privire la noua OUG privind pensiile militare de stat.

Rugăm președintii filialelor A.N.C.M.R.R. să aducă, prin orice mijloace, la cunoștința tuturor membrilor A.N.C.M.R.R.  acest  document  privind solicitarea noastră ca factorul politic să ia act de modul discriminatoriu prin care suntem tratați în actualele circumstanțe legislative, fără a fi consultați în prealabil.

Alăturat se trimite Mesajul A.N.C.M.R.R. ”Alexandru Ioan Cuza” precum și propunerile în formă de tehnică legislativă ce sunt trimise Guvernului și Legislativului la comisiile de resort spre analiză.

BIROUL PERMANENT CENTRAL AL ANCMRR ”Alexandru Ioan Cuza”

MESAJUL ANCMRR (1)

ANEXA la OG pensii militare

 

Previous Article
Next Article