COMUNICAT    NR. 17 din 02.08.2017

Stimati camarazi,

Urmare la Comunicatul nostru nr.14 din 29 iunie 2017 vă aducem la cunoștință    următoarele:

În baza Acordului–Cadru de Cooperare și a Planului de Acțiune Comună pe 2017 convenite la 28 iunie 2017 a avut loc prima reuniune a Grupului de Lucru, constituit din reprezentanții celor 8 structuri associative ale Sistemului national de apărare,  ordine  publică  și  siguranță  națională (S.N.A.O.P.S.N.), cu scopul operaționalizării acestuia.

In acest context s-a convenit că prioritatea cea mai mare o reprezintă identificarea tuturor preocupărilor Guvernului și Legislativului privind modificările si/sau elaborarea de acte normative ce pot aduce atingere actualei legislații și intereselor rezerviștilor militari privind drepturile de pensie și celelalte acte normative corelate. Pentru aceasta se vor folosi toată expertiza si resursa umană proprii și posibilitățile de relaționare și susținere la nivelul ministerelor/instituțiilor din sfera structurilor asociative precum și la nivelul Guvernului și Legislativului pentru a promova argumentele cele mai realiste de ordin juridic și admnistrativ formulate sub forma de propuneri de amendamente sau modificări la actele normative.

In cadrul lucrărilor s-au făcut referiri la definitivarea unui set armonizat de principii care să călăuzească demersul și activitatea în promovarea intereselor structurilor asociative în plan legislativ printre care amintim: pensile militarilor sunt pensii militare de stat iar nu pensii speciale; acestor  pensii nu li  se aplică principiul contributivității; cuantumul  pensiilor  militare de stat nu poate depăși 100% din solda cadrelor active; pensia suplimentară este un drept câștigat și nu poate fi inclusă în baza de calcul; pensiile militare de stat se actualizează cu inflația si nivelul de creștere al soldelor militarilor activi; ca normă constituțională, pensiile aflate în plată nu pot fi modificate negativ sub nici un motiv, precum și altele ce vor forma un document închegat supus consensului la nivel de președinți de structură asociativă.

La punctul 1 al agendei reuniunii Grupului au mai fost incluse următoarele problematici de lucru: propuneri și măsuri pentru armonizarea actelor normative interne și naționale cu privire la gratuitatea asistenței medicale și a mecanismelor de decontare; idei, propuneri și modalități de conexare la Programul Național (programele locale) de sărbătorire a Centenarului Unirii; elaborarea proiectului Planului de Acțiune Comună pe 2018; pregatirea reuniunii președinților structurilor asociative ale SNAOPSN din decembrie 2017.

  1. La punctul 2 al agendei s-a convenit că mecanismul de lucru al Grupului rămâne așa cum a fost discutat în cadrul reuniunii și că este bine articulat insistându-se pe necesitatea colectării de propuneri și opinii și din teritoriu de la filiale/sucursale. În acest sens se solicită ca filialele/sucursalele să transmită până la 01 septembrie 2017 toate aspectele de interes în legatură cu legislația aferentă pensiilor militare de stat. De asemenea s-a convenit ca Grupul de Lucru să poată funcționa și în reuniune extraordinară atunci când situația o va impune.
  2. La aspectele organizatorice s-au clarificat următoarele: – A.C.M.R.R. din S.T.S. va asigura funcționarea unei poște electronice a Grupului si a unei baze de date virtuală, accesibilă tuturor membrilor grupului în care vor putea fi depozitate și consultate toate documentele relevante, în format electronic, incepând cu luna septembrie.

Având în vedere că fosta președinție rotativă prin care funcționa fostul acord ”Program de Lucru” al structurilor asociative s-a dovedit neviabilă, Grupul de Lucru a hotărat ca, până la o altă alternativă, președinția să fie dețnută de către echipa A.N.C.M.R.R. ”Alexandru Ioan Cuza”.

Cu pivire la lucrările primei reuniuni a Grupului de Lucru a fost informat și domnul Nicolae Nasta, secretar de stat şi şef al Departamentului pentru relaţia cu Parlamentul şi informare publică din M.Ap.N.

Urmează ca în scurt timp să transmitem un comunicat cu privire la noua OUG privind pensiile militare de stat.

BIROUL  PERMANENT CENTRAL al A.N.C.M.R.R. ”Alexandru Ioan Cuza”

COMUNICAT Nr. 17 din 02.08.2017

Grupul de lucru

 

 

Previous Article
Next Article