COMUNICAT Nr. 17 din 13.06.2013

STIMAŢI CAMARAZI – membri ai A.N.C.M.R.R. ,,Alexandru Ioan Cuza”.

Ne adresăm vouă, dar şi tuturor rezerviştilor (pensionarilor) militari proveniţi din Ministerul Apărării Naţionale.
În ziua de 11.06.2013, între orele 14.00 – 15.30, delegaţia Biroului Permanent Central, formată din Gl.(r) Mihai ILIESCU, preşedintele A.N.C.M.R.R. şi Gl.Mr.(r) Vasile MOROIANU, şef Departament resurse umane, s-a întâlnit cu Dl. deputat – Gl.Bg.(r) Niculae MIRCOVICI – secretarul Biroului Permanent al Camerei Deputaţilor.
Tematica întâlnirii a constituit-o necesitatea urgentării aprobării în Camera Deputaţilor – Cameră decizională, a proiectului de Lege elaborat de un grup de senatori şi deputaţi, referitor la procesul reparatoriu în domeniul pensiilor militare.
Reiterăm că Prim-Ministrul Guvernului României, Dl. Victor PONTA, la propunerea viceprim-ministrului, Dl. Gabriel OPREA, a promovat în Parlament un punct de vedere favorabil iniţiativei legislative privind stabilirea unor măsuri în domeniul pensiilor acordate beneficiarilor proveniţi din sistemul de apărare, ordine publică şi siguranţă naţională, până la adoptarea unei legi definitive privind pensiile militare de stat.
Delegaţia A.N.C.M.R.R. a susţinut că proiectul de lege poate fi aprobat şi pus în aplicare începând cu luna următoare celei în care intră în vigoare prezenta lege, motivaţia fiind justificată de faptul că, toate instituţiile titulare ale caselor de pensii sectoriale au comunicat că au în bugetul aferent anului 2013 sumele necesare pentru reîntregirea pensiilor diminuate.
Domnul deputat Gl.Bg.(r) Niculae MIRCOVICI – secretarul Biroului Permanent al Camerei Deputaţilor a arătat că motivul tergiversării deciziei de aprobare l-a constituit amendamentul propus de un grup de 4 deputaţi – care în esenţă se referea la:
,, – pensiile diminuate care se plătesc în cuantumul lunii decembrie 2010, la care li se adaugă suma obţinută de către fiecare beneficiar prin actualizarea punctului de pensie, conform OUG nr. 1/2013 pentru completarea şi modificarea Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice;
– cuantumul pensiei calculat se menţine în plată până când cuantumul pensiei rezultat din înmulţirea valorii punctului de pensie cu punctajul mediu anual acordat ca urmare a recalculării sau revizuirii, conform Legii 119/2010 şi OUG nr.1/2011, este mai mare decât cuantumul acordat conform prevederii actualei legi”.
Domnul deputat Gl.Bg.(r) Niculae MIRCOVICI a subliniat rolul important în iniţierea şi promovarea acestei legi, al domnului senator Gabriel OPREA – viceprimministrul guvernului şi ne-a mărturisit că are convingerea că Guvernul României va susţine acest proiect de lege aşa cum de altfel a promis tuturor pensionarilor din sistemul de apărare, ordine publică şi siguranţă naţională.
Conducerea A.N.C.M.R.R. împărtăşeşte în totalitate părerea Domnului deputat MIRCOVICI şi ne exprimăm în numele Dumneavoastră, al tuturor pensionarilor militari că această rezolvare este o aşteptare îndreptăţită.
Este un prilej oportun, stimaţi camarazi, de a reitera că pentru A.N.C.M.R.R.- protecţia socială, asigurarea condiţiilor de stare socială şi de viaţă decente ale membrilor asociaţiei şi ale familiilor acestora, rămâne prioritatea nr.1 a preocupărilor conducerii centrale.
Vă promitem că vă vom ţine în continuare la curent cu toate problemele de interes comun.
BIROUL PERMANENT CENTRAL

Previous Article
Next Article