COMUNICAT Nr. 16 din 11.06.2013

Către
PRIM-MINISTRUL GUVERNULUI ROMÂNIEI
Domnul Victor PONTA
PREŞEDINTELE PARTIDULUI SOCIAL DEMOCRAT

Stimate Domnule Prim-Ministru,

În baza prevederilor PROTOCOLULUI de COLABORARE şi PARTENERIAT între ALIANŢA DE CENTRU STÂNGA (PSD + UNPR) şi ASOCIAŢIA NAŢIONALĂ A CADRELOR MILITARE în REZERVĂ şi RETRAGERE „ALEXANDRU IOAN CUZA” (ANCMRR) semnat la 01.12.2012 şi convinşi de disponibilitatea şi de probitatea Dumneavoastră precum şi de bunele intenţii ce vă coordonează întreaga activitate, vă supunem atenţiei dorinţa noastră justificată de urgentare a promovării proiectului de lege referitoare la pensiile acordate beneficiarilor proveniţi din sistemul de apărare, ordine publică şi siguranţă naţională care a fost acceptat în Senat şi se află acum la Camera Deputaţilor, – cameră decizională.
Întrucât instituţiile titulare ale caselor de pensii sectoriale (M.Ap.N, M.A.I., S.R.I) au comunicat că au identificat în bugetul aferent anului 2013 sumele necesare pentru reîntregirea pensiilor diminuate, vă propunem să modificaţi Punctul de vedere al Guvernului înaintat Parlamentului României – favorabil iniţiativei legislative, cu luarea în considerare a aplicării Legii în cel mai scurt timp posibil de la aprobare, urmând ca fondul pentru 2014 să fie stabilit prin bugetul pentru acest an.

Domnule Prim – Ministru,

Vă mărturisim cu sinceritate şi maximă satisfacţie ca decizia Guvernului din şedinţa din 16.04. a.c. de susţinere a proiectului de Lege mai sus-menţionat a fost apreciată ca şi o viabilitate a Protocolului, fiind în acelaşi timp o dovadă reală a respectului de care se bucură segmentul socio-profesional al rezervistului (pensionarului) militar din partea Alianţei de Centru-Stânga.
Totodată, a avut efectul benefic de a conduce la diminuarea aspectelor inflamatorii, la înlăturarea nemulţumirilor şi deznădejdei şi înlăturarea discriminărilor din interiorul segmentului socio-profesional ce-l reprezintă rezervistul (pensionarul) militar.
Apreciem că propunerea noastră este temeinic motivată, necesară, în spiritul Legii şi fără urmări nefaste asupra bugetului de stat.
În încheiere ne exprimăm speranţa ca Guvernul pe care-l conduceţi şi pe care-l admirăm pentru poziţia şi atitudinea de promovare şi respect a Legii va adopta măsurile ce se impun – în acelaşi timp avem convingerea în temeinicia şi viabilitatea Protocolului pe care l-am semnat împreună, fiind un model şi pentru alte structuri asociative reprezentative.
Am fi recunoscători Domnule Prim-Ministru, dacă timpul vă va permite să primiţi o delegaţie a Asociaţiei noastre pentru a vă prezenta şi alte aspecte ale preocupărilor cadrelor militare în rezervă şi retragere, ale A.N.C.M.R.R.
În aşteptarea răspunsului Dumneavoastră vă adresăm onorul nostru ostăşesc

SĂ TRĂIŢI !

PREŞEDINTELE A.N.C.M.R.R.
General (r)
Prof.univ.dr. Mihai ILIESCU

Previous Article
Next Article