COMUNICAT  Nr.16 din 08.07.2017

Dragi  camarazi

 

Vă aducem la cunoștință  COMUNICATUL  DE  PRESĂ al  Casei  de  pensii sectoriale  a  Ministerului Apărării Naționale,  privind actualizarea pensiilor militare în urma intrării în vigoare a Legii salarizării 2017 și respectarea  prevederilor art. 60 alin. (1) din Legea nr. 223/2015 privind pensiile militare de stat.

Orice nelămurire vă rugăm să o adresați Casei  de pensii sectoriale prin filialele ANCMRR

 

                                        COMUNICAT DE PRESĂ

 În data de 27.06.2017 a fost publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 487/2017,Legea nr. 152/2017 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 99/2016 privind unele măsuri pentru salarizarea personalului plătit din fonduri publice, prorogarea unor termene, precum și unele măsuri fiscal-bugetare, în care se stipulează faptul că începând cu data intrării în vigoare a acestui act normativ (30.06.2017), cuantumul brut al soldelor de funcție ale cadrelor militare în activitate și soldaților și gradaților profesioniști se majorează cu 15%.

  1. Potrivit prevederilor art. 60 alin. (1) din Legea nr. 223/2015 privind pensiile militare de stat, cu modificările şi completările ulterioare, cuantumul pensiilor militare de stat se actualizează ori de câte ori se majorează solda de grad şi/sau solda de funcţie ale militarilor în funcţie de vechimea valorificată prin ultima decizie de pensie.
  2. În acest moment, Casa de pensii sectorială a MApN se află în plin proces de recalculare a pensiilor militare de stat. Până la această dată au fost recalculate aprox. 63.000 pensii, în conformitate cu dispozițiile art. 109 și art. 110 din Lege, ceea ce reprezintă aprox. 83% din totalul de 76.087 pensionari aflați în plată la 01.01.2016, fiind procesate și aprox. 38.000 de Fişe cu locurile de muncă, emise în temeiul dispozițiilor art.11 alin. (3) din aceeași lege.
  3. În prezent, la nivelul Ministerului Apărării Naționale și Casei de pensii sectoriale se iau toate măsurile, din punct de vedere metodologic și informatic, pentru punerea în aplicare a dispozițiilor art. 60 alin. (1) și (3) din Legea nr. 223/2015, cu modificările şi completările ulterioare.

Precizăm că, în anul în care pot fi aplicate atât prevederile referitoare la indexarea cuantumului pensiilor militare de stat, cât şi cele privitoare la actualizarea acestora, se aplică dispoziţiile cele mai favorabile. Astfel, în cazul beneficiarilor ale căror cuantumuri ale pensiilor actualizate (fără indexări) vor depăși cuantumul aflat în plată, aceștia vor primi diferențele legale.

Nu în ultimul rând, dorim să subliniem că actualizarea pensiilor militare de stat este o etapă ulterioară recalculării acestora, proces planificat a fi finalizat înaintea termenului prevăzut de lege, respectiv  31.12.2017.

Casa de pensii a Ministerului Apărării Naționale

COM DE PRESA din 06.07.2017

Previous Article
Next Article