COMUNICAT Nr.15 din 05 07.2019

În baza Planului de Acțiune Comună pe anul 2019, poziția 6, în coordonarea și organizarea președinției în exercitiu – ANCMRR din MAI – a structurilor asociative reprezentative ale rezerviștilor din Sistemul Național de Apărare, Ordine Publică și Securitate Națională (SNAOPSN), Părți la Acordul Cadru de Cooperare, în data de 4 iulie 2019, a avut loc Consfătuirea ordinară a președinților asociațiilor semnatare.

Consfătuirea  a analizat și evaluat modul cum au fost duse la îndeplinire prevederile Acordului, precum și activitățile care s-au desfășurat în perioada ianuarie-iunie a.c. și a  avut la ordinea de zi: – informarea președintelui coordonator al Grupului de lucru comun al structurilor asociative cu reprezentanții Coaliției de Guvernare, președintele ANCMRR „Alexandru Ioan Cuza”; – discuții și stabilirea cursurilor de acțiune viitoare.

În cuvântul său, domnul general-locotenent (r) Neculai BAHNĂREANU a detaliat demersul Grupului de lucru comun începând de la 23 aprile a.c. până în prezent, subliniind că s-a convenit ca procesul de actualizare să se efectueze cu o majorare  la 85% din solda brută a  activilor și fară impozitare progresivă.

Dialogul și negocierile cu reprezentații puterii sunt în impas la ora actuală, iar filozofia Grupului de lucru comun s-a schimbat prin inițiative legislative noi, tergiversări la nivelul Caselor Sectoriale de Pensii, noi propuneri ai unor reprezentați ai  structurilor asociative ale rezerviștilor și  sindicatelor din SNAOPSN.

Ca modalități de acțiune în viitor se impune continuarea demersurilor la autoritățile de decizie și influențarea voinței lor politice de soluționare a inechităților din sistemul pensiilor militare de stat așa cum s-au soluționat prin recenta lege a pensilor publice.

În acest sens s-a avansat ideea că abrogarea celor trei OUG-uri nu este soluția. Soluția este eliminarea inechităților, deziderat ce trebuie corelat cu Legea salarizării unitare nr. 153/2017. Adică actualizarea să se facă la nivelul funcției și gradulul echivalente ale  omologului, ofițer activ din 2022, în trei tranșe.

În virtutea coordonatelor de mai sus participanții la Conferință au convenit asupra elaborării, cu celeritate, a unui document cu elemente concrete ce vor fi susținute la nivelul prim-ministrului și conducerii formațiunilor politice de guvernământ.

PREȘEDINELE ASOCIAȚIEI NAȚIONALE A CADRELOR MILITARE ÎN REZERVĂ ȘI ÎN RETRGERE ” Alexandru Ioan Cuza”

General-locotenent (r) // Neculai BĂHNAREANU //

Previous Article
Next Article