COMUNICAT NR. 14 din 13.06.2019

COMUNICAT NR. 14 din 13.06.2019

La inițiativa domnului senator Tit-Liviu Brăiloiu a fost depus și adoptat de către Senat, ca primă cameră sesizată, Proiectul L.180/2019 pentru modificarea şi completarea Legii nr.223/2015, privind pensiile militare de stat, cu modificările şi completările ulterioare.

În ceea ce privește cadrele militare în rezervă și în retragere, ANCMRR apreciază ca fiind de interes prevederile de la nr.crt.6, care cuprind obligativitatea actualizării cuantumului pensiilor militare de stat ori de câte ori se majorează solda de grad, salariul gradului profesional și/sau solda de funcție/salariul de funcție al militarilor, polițiștilor și funcționarilor publici cu statut special, în procentele stabilite de art. 29, 30 și 108 ale Legii nr. 223/2015 privind pensile militare de stat și în funcție de vechimea valorificată prin ultima decizie de pensie, în condițiile precizate (a) „potrivit gradului militar/ profesional avut la data trecerii în rezervă/încetării raporturilor de serviciu și mediei soldelor/salariilor de funcție în cele 6 luni alese conform prevederilor art. 109 alin. (2) și art. 110 alin (2) din prezenta lege”, (b) în funcție de gradul militar/profesional deținut la data trecerii în rezervă/încetării raporturilor de serviciu și media soldelor de funcție deținute în cele 6 luni alese conform prevederilor art. 28 pentru drepturile de pensie deschise în baza prezentei legi și alineatul (2) În anul în care pot fi aplicate atât prevederile art. 59, cât și cele ale alin. (1), se aplică dispozițiile cele mai favorabile.”

Proiectul de lege poate fi consultat accesând următorul link:

http://www.cdep.ro/proiecte/2019/200/60/5/se366.pdf

Conform procedurii parlamentare aplicabile inițiativei legislative exercitate de către senatori sau deputați, Proiectul menționat a fost înaintat spre dezbatere Camerei Deputaților, cameră decizională și repartizat, pentru întocmirea de rapoarte, respectiv avize, comisiilor de specialitate.

În acest context, din dezbaterile Forumului Structurilor Asociative din Sistemul de Apărare, Ordine Publică și Securitate Națională, la care reprezentanții Asociației Naționale a Cadrelor Militare în Rezervă și în Retragere, care asigură preşedinţia rotativă, au luat parte în mod activ, analizând prevederile Proiectului menționat și formulând o serie de propuneri pentru îmbunătățirea acestuia s-a desprins ideea conform căreia propunerea reprezintă o reparaţie parţială a nedereptăţilor produse în ultima perioadă prin ordonanţe de urgenţă pensionarilor militari, cum ar fi cea referitoare la actualizarea  pensiei de rezervist în raport cu soldele militarilor în activitate.

Având în vedere cele de mai sus, ANCMRR salută inițiativa în cauză și își exprimă speranța într-o adoptare cât mai rapidă a acesteia.

De asemenea, ANCMRR salută dialogul pe care reprezentanții instituțiilor publice și în special cei din sfera legislativă și executivă l-au inițiat și desfășoară în continuare cu reprezentanții Asociației noastre.

Cu toate acestea, în cadrul întâlnirilor cu reprezentații Ministerului Apărării Naționale și în cadrul dialogului cu membrii Comisiilor de specialitate din Senat și Camera Deputaților, ANCMRR a elaborat și înaintat Președintelui Comisiei pentru apărare,  ordine publică şi securitate națională şi o serie de propuneri de amendamente, însușite și de către Forum.

Acestea vizează, în principal actualizarea cuantumului pensiei în plată întrucât, în opinia noastră, în prezent,pentru un număr important de beneficiari ai pensiilor militare (68%), aceasta este superior celui rezultat din recalcularea/actualizarea operată în baza Legii nr.223/2015, cu modificările și completările ulterioare. Dacă s-ar aplica actualizarea propusă în art.591 nu s-ar produce nici o creștere efectivă a  cuantumului pensiei, măsura având numai un efect scriptic.

Dat fiind faptul că procedurile parlamentare, în cadrul Comisiilor de specialitate ale Camerei Deputaților urmează să se desfășoare, în cadrul Sesiunii în curs sau a celei viitoare, reprezentanții FORUMULUI vor continua dialogul cu membrii Comisiilor în cauză, o solicitare pentru prezența la dezbaterile Comisiei a reprezentaților ANCMRR fiind deia înaintată Comisiei pentru apărare, ordine publică și securitate națională. În acest sens, având în vedere deschiderea și disponibilitatea la dialog manifestată de ambele părți, avem suficiente motive să credem că demersurile se vor desfășura cu success. În orice caz, ANCMRR ca structură aflatăla conducerea FORUMULUI  va continua să apere, ca și până acum, interesele cadrelor militare în rezervă sau retragere, în relația cu instituțiile statului, ori de câte ori acest lucru se va dovedi necesar.

BIROUL  PERMANENT  CENTRAL

COMUNICAT NR

 

Previous Article
Next Article