COMUNICAT   Nr.17 A din16 august 2019

Așa cum am obișnuit pe membrii ANCMRR și AORR, în prima decadă a lunii august conducerile centrale ale acestor asociații au acționat consecvent prin reprezentanții lor în Consiliul Consultativ al Militarilor în Rezervă și în Retragere pentru elaborarea unui proiect de OUG de modificare și completare a Legii nr. 223/2015 privind pensiile militare de stat, cu modificările și completările ulterioare, proiect agreat și de specialiștii Ministerului Apărării Naționale (juriști, finanțiști, personal din CPS a ministerului). Acest proiect de OUG urmează a fi prezentat domnului ministru Gabriel Leș, cu speranța că proiectul va fi înaintat pe circuitul guvernamental spre aprobare.

Principalele probleme cărora le dă răspuns acest proiect sunt:

  1. Reintroducerea principiului actualizării pensiei militare de stat în funcție de evoluția salarizării militarilor activi legată de soldele de grad și funcție;
  2. Eliminarea în acest fel a inechităților și discriminării create între generațiile de pensionari militari, principiul asumat de coaliția de guvernare pentru întreaga societate;
  3. Conectarea pensionarilor militari la noul sistem de salarizare stabilit de Legea nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice;
  4. Rezolvarea unor situații ce privesc personalul care a fost detaşat/ mutat la operatori economici din industria naţională de apărare sau regii autonome/societăţi cu capital majoritar de stat, soluții preluate din primul proiect de OUG elaborat de CCMRR.
  5. Recunoașterea altor drepturi legale, cum ar fi:
  6. a) pensia suplimentară, bazată pe contributivitatea militarilor, acordată separat și indiferent de valoarea pensiei militare;
  7. b) dreptul opțional de a valorifica la casele civile de pensie a stagiului civil adăugat după trecerea în rezervă în perioada 2010-2015, pentru obținerea unei pensii civile separate de cea militară.

Proiectul de OUG a fost prezentat în data de 13 august 2019 în cadrul FORUMULUI  Asociațiilor din SNAOPSN și AP.

Orice propunere de îmbunătățire din partea membrilor asociațiilor noastre este binevenită și va fi tratată cu toată atenția în Consiliul Consultativ.

SECRETAR  GENERAL al ANCMRR ,,Al.I.Cuza”

Cdor.(r) //Eugen  CASAPU//

COMUNICAT Nr. 17 A din 16.08.19

Previous Article
Next Article