COMUNICAT Nr. 14 din 29.06.2017

Pe data de 28 iunie 2017 a avut loc o întrunire la Cercul Militar Național cu participarea președinților și reprezentanților din  Asociația Națională a Cadrelor Militare în Rezervă și în Retragere ”Alexandru Ioan Cuza”din Ministerul Apărării Naționale, Asociația Națională a Cadrelor Militare în Rezervă și în Retragere din Ministerul Afacerilor Interne, Asociația Cadrelor Militare în Rezervă și în Retragere din Serviciul Român de Informații, Asociația Cadrelor Militare în Rezervă și în Retragere din Serviciul de Informații Externe, Asociația Cadrelor Militare în Rezervă și în Retragere din Serviciul de Protecție și Pază, Asociația Cadrelor Militare în Rezervă și în Retragere din Serviciul de Telecomunicații Speciale, Asociația Cadrelor Militare în Rezervă și în Retragere din Direcția Informații și Protecție Internă din Ministerul Afacerilor Interne și Asociația Pensionarilor din Administrația Națională a Penintenciarelor.

La această întrunire s-a discutat modul de conlucrare între structurile asociative din Sitemul național de aprăre ordine publică și siguranță națională și a fost actualizat ”Protocolul de Cooperare”, parafat încă din octombrie 2001, prin încheierea unui ACORD-CADRU DE COOPERARE pe o perioadă nederminată.

Acordul-cadru arată că structurile noastre asociative plasează centrul de greutate pe menținerea cooperării și unității de acțiune pentru promovarea și prezervarea intereselor lor comune, în raport cu autoritățile Statului Român și pe plan international”.

Totodată Acordul consfițește și expresia sintetică a activității și cooperării efeciente concrete, practice la nivelul filialelor/sucursalelor noastre din teritoriu.

În practică, Acordul se materializează printr-un ”Plan de Acțiune Comună”, pe o întindere și actualizare anuală, concentrat pe eforturile de participare la procesul de elaborare legislativă în interesul reciproc și desfășurare de acțiuni punctuale de interes comun.

S-a convenit ca în prima decadă a lunii iulie să se constitue Grupul de Lucru Comun cu experți și juriști pentru formularea de propuneri privind legislația și proiectele de acte normative cu relevanță pentru rezerviștii militari ce vor fi supuse atenției conducerilor asociațiilor în vederea inițierii de demersuri în mod corespunzător.

Prin grija structurilor asociative,  Părți semnatare, Acordul va fi adus la cunoștință și  acțiune în consecință, după caz, instituțiilor/autorităților publice cu care se cooperează precum  filialelor/sucursalelor din teritoriu.

BIROUL PERMANENT CENTRAL

COMUNICAT Nr.14 din 29.06.2017

20170628_135226                 

Previous Article
Next Article