COMUNICAT Nr.13 din 15.06.2017

Conform Planului cu principalele activități al Biroului Permanent Central,  filiala județeană ”Henri Coanda” a organizat la Iași, în perioada 12-14 iunie, consfătuirea zonală cu participarea președinților filialelor A.N.C.M.R.R. din județele: Bacău, Botoșani, Galați, Neamț, Suceava, Vaslui și Vrancea.

Scopul consfătuirii a fost realizarea unui schimb de experință pe domeniile principale ale activității interne ale filialelor și desprinderea de concluzii și măsuri de îmbunătățire.

Problematica abordată la dezbaterile din cadrul consfătuirii s-a referit în principal la: modalitățile de acțiune și rezultatele obținute pentru realizarea obiectivelor stabilite de către adunările generale ale filialelor, acțiunile concrete de relaționare cu conducerile garnizoanelor, autorități și instituții publice locale precum și evaluarea contribuției acestora la viața și activitatea colectivităților din care fac parte, analiza rezultatelor cu privire la demersurile intreprinse pentru susținerea modificărilor la legislația privind salarizarea în domeniul bugetar, pensiile militare de stat, organizarea și fucționarea M.Ap.N., codul fiscal și alte acte normative ce privesc rezerviștii militari, modalitățile de relaționare cu celelalte structuri asociative din sistemul național de apărare, ordine publică și siguranță națională, evaluarea modului de participare la programe cu finanțare europeană și a stadiului derulării activităților de relații internaționale.

Din partea conducerii centrale a A.N.C.M.R.R. au participat președintele și o parte a membrilor  Biroului Permanent Central cu responsabilități pe domeniile, militar, relații cu structurile M.Ap.N, resurse umane, logistic-calitatea vieții și relații internaționale.

În cadrul dezbaterilor au prezentat alocuțiuni, privind activități și experiența acumulate, toți președinții de filiale județene invitați, precum și persoanele din cadrul Biroul Permanent Central participante, discuții care au lămurit multe dintre problemele ce necesitau precizări și căi de urmat pentru rezolvarea lor. Astfel, membrii Biroului au informat și clarificat aspecte privind demersurile conducerii centrale a A.N.C.M.R.R. pe problematica legii de aprobare a OUG 57/2015, legii salarizării bugetare, legii de organizare și funcționare a M.Ap.N, proiectul legii structurilor asociative din M.Ap.N., asigurarea asistenței medicale si a medicamentelor, înființarea de cimitire militare sau parcele în cadrul celor civile, relaționarea cu autoritațile locale și prefecționarea acesteia, clarificării privind calitatea A.N.C.M.R.R. de asociație apartinică și relaționarea cu forțele politice, precizări privind abordarea problematicii participării la programe cu finanțare europeană, modul de evidență și raportare a activităților pe linia relațiilor internaționale.

Președintele A.N.C.M.R.R. a apreciat spiritul deschis și pragmatic al dezbaterilor din cadrul consfătuirii și a subliniat nevoia unei mai bune comunicări și informări reciproce la toate nivelurile.

De asemenea, președintele a mai scos în evidență rezultatele bune obținute, urmare a eforturilor depuse de conducerea asociației și de către unii președinți de filiale în relația cu Parlamentul, Guvernul, forțele politice și M.Ap.N pentru promovarea intereselor rezerviștilor militari și susținerea doleanțelor și preocupărilor membrilor asociației noastre în raport cu legislația aferentă.

Reușita consfătuirii zonale a fost asigurată, în primul rând de foarte buna organizare, devotamentul și dedicația manifestată de către membrii filialei județene ”Henri Coandă” și în special a președintelui acesteia, colonelul (r) Pancu Gheorghe precum și de participarea activă și dedicată a președiților filialelor invitate la consfătuire.

Evidențiem foarte buna relaționare cu Brigada 15 Mecanizată ”Podu Înalt”, marea unitate, reprezentativă pentru nord-estul țării.

În acest sens remarcăm faptul că am avut posibilitatea de a vizita cazarma și aspecte legate de viața și activitatea acestei mari unități militare. Ca urmare, președintele A.N.C.M.R.R. a precizat că va informa șeful Statului Major General despre fructuoasa și benefica relaționare cu camarazii din brigadă.

Apreciem totdodată relaționarea pe plan local cu Biserica Ortodoxă Română, materializată în cooperarea dintre filiala Iași și părintele paroh al Bisericii ”Tuturor Sfinților Banu Iași” Merticariu Dumitru.

BIROUL PERMANENT CENTRAL

Comunicat nr.13 din 15.06.2017

DSC02302 DSC02303 DSC02305 DSC02310 DSC02312 DSC02384 DSC02393 DSC02411 DSC02415 DSC02431 DSC02484 DSC02485

 

 

 

 

 

 

Previous Article
Next Article